เมนูหลัก

momotaro56@hotmail.com

ข้อมูลสมาชิก – [email protected]

เริ่มเป็นสมาชิก: December 08, 2010 04:31:59 , สถานะ: ปกติ , ตั้งประมูล: 0 รายการ , รายการที่ยังไม่ปิด: 0 รายการ , คำชม: 292 รายการ , คำติ: 1 รายการ

ประวัติ Feedback

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/5436453706268672


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU051001671TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 24, 2018 07:34:48

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/6044159165071360


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU051001671TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 24, 2018 07:34:18

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5047327521767424


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU051001671TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 24, 2018 07:33:47

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6418459323793408


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU051001671TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 24, 2018 07:33:07

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5757030065242112


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU051001671TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 24, 2018 07:32:35

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6713791811158016


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU051001671TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 24, 2018 07:32:09

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/6168941051248640


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU051001671TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 24, 2018 07:31:26

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/6000969175269376


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU051001671TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 24, 2018 07:31:01

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/4725660241100800


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU051001671TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 24, 2018 07:30:36

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/5041892240654336


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU051001671TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 24, 2018 07:29:54


ขอขอบพระคุณที่อุดหนุน ขออภัยที่แจ้งล่าช้าเพิ่งหาสลิปส่งของเจอครับ จัดส่งให้แล้วครับ เมื่อวันที่ 19/2/61 เลขที่จัดส่ง RB149390940TH ครับ


เขียนโดย :chancharoen08 เจ้าของรายการ February 21, 2018 10:46:51


ขอขอบพระคุณที่อุดหนุน ขออภัยที่แจ้งล่าช้าเพิ่งหาสลิปส่งของเจอครับ จัดส่งให้แล้วครับ เมื่อวันที่ 19/2/61 เลขที่จัดส่ง RB149390940TH ครับ


เขียนโดย :chancharoen08 เจ้าของรายการ February 21, 2018 10:46:43

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/5791898555908096


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU292174270TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 09, 2018 10:09:19

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5075498010935296


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU292174270TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 09, 2018 10:08:30

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5178147729309696


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU292174270TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 09, 2018 10:07:51

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5815920307994624


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU292174270TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 09, 2018 10:07:23

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5019979116183552


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU292174270TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 09, 2018 10:06:37

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6092507611922432


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU292174270TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 09, 2018 10:06:21

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6007563896225792


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU292174270TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 09, 2018 10:05:40

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5758367746228224


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU292174270TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 09, 2018 10:04:58

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/4769967996141568


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU291174812TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 03, 2018 07:09:09

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/4710817706541056


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU291174812TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 03, 2018 07:08:39

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/6513178183729152


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU291174812TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 03, 2018 07:08:01

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/5088329225732096


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU291174812TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 03, 2018 07:07:20

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5916027405729792


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU291174812TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 03, 2018 07:06:48

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5749348314906624


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU291174812TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 03, 2018 07:06:18

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6076367124824064


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU291174812TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 03, 2018 07:05:45

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6122788205101056


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU291174812TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 03, 2018 07:05:11

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/5662146520154112


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM558070635TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ January 23, 2018 11:35:02

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/4733606803013632


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM558070635TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ January 23, 2018 11:34:29

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/4613936129245184


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM558070635TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ January 23, 2018 11:34:07

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6034045590831104


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM558070635TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ January 23, 2018 11:31:46

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6167921868931072


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM558070635TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ January 23, 2018 11:31:21

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/4622200183193600


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU050946220TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ January 14, 2018 03:38:26

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5258655817531392


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU050946220TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ January 14, 2018 03:38:03

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5876124475195392


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU050946220TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ January 14, 2018 03:37:33

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/4687689844523008


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU050946220TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ January 14, 2018 03:37:08

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6517277193142272


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU050946220TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ January 14, 2018 03:36:36

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5530903593877504


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว EU050946220TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ January 14, 2018 03:36:15

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/4589214834360320


สมาชิกคุณภาพ จัดส่งให้แล้วครับ 4 รายการ ขออภัยหากล่าช้า ขอบคุณครับ ET910213747TH


เขียนโดย :จ๊ะเอ๋ เจ้าของรายการ January 09, 2018 10:48:23


สมาชิกคุณภาพ จัดส่งให้แล้วครับ 4 รายการ ขออภัยหากล่าช้า ขอบคุณครับ ET910213747TH


เขียนโดย :จ๊ะเอ๋ เจ้าของรายการ January 09, 2018 10:48:11


สมาชิกคุณภาพ จัดส่งให้แล้วครับ 4 รายการ ขออภัยหากล่าช้า ขอบคุณครับ ET910213747TH


เขียนโดย :จ๊ะเอ๋ เจ้าของรายการ January 09, 2018 10:48:00

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5382916200726528


สมาชิกคุณภาพ จัดส่งให้แล้วครับ 4 รายการ ขออภัยหากล่าช้า ขอบคุณครับ ET910213747TH


เขียนโดย :จ๊ะเอ๋ เจ้าของรายการ January 09, 2018 10:47:46


สมาชิกคุณภาพยอดเยี่ยม ขอบคุณมากครับ


เขียนโดย :ธิติ2509 เจ้าของรายการ December 26, 2017 11:52:18


สมาชิกคุณภาพยอดเยี่ยม ขอบคุณมากครับ


เขียนโดย :ธิติ2509 เจ้าของรายการ December 26, 2017 11:52:02


สมาชิกคุณภาพยอดเยี่ยม ขอบคุณมากครับ


เขียนโดย :ธิติ2509 เจ้าของรายการ December 26, 2017 11:51:41


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM557600941TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ December 25, 2017 11:12:19

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5766750985519104


ขอบคุณครับ


เขียนโดย :puthakun เจ้าของรายการ December 12, 2017 01:34:46

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/4735207215202304


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM557365789TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ November 29, 2017 10:27:39

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5502095100739584


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM557365789TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ November 29, 2017 10:26:44

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5369841246535680


ยอดเยี่ยมครับ จัดส่งแล้วครับ ET780936446TH ขอบคุณมากครับ


เขียนโดย :มหาเงิน เจ้าของรายการ November 27, 2017 12:45:43


อีก 1 คำชมสำหรับสมาชิกคุณภาพครับ


เขียนโดย :มัดหมี่ เจ้าของรายการ November 05, 2017 13:53:56

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5224410701103104


ยอดเยี่ยมครับ จัดส่งแล้วครับET775888561THขอบคุณมากครับ


เขียนโดย :มหาเงิน เจ้าของรายการ November 04, 2017 08:55:24


คุณคือคนสำคัญ.. เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ การติดต่อโอนเงิน รวดเร็ว อัธยาศัยดีเยี่ยม การันตีให้อีก1เสียงครับ **พระได้ดำเนินการจัดส่งแล้ววันนี้ ตามหมายเลขจัดส่ง ET592709993TH **โอกาสหน้าผมหวังว่าจะได้รับใช้ท่านอีก ** **พระมีปัญหา,การจัดส่งล่าช้า,ได้รับพระไม่ตรงรูปหรือไม่พอใจประการใด ติดต่อทันทีทั้งทางเมล์และโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา*


เขียนโดย :วิจิตรศิลป์ เจ้าของรายการ October 31, 2017 10:55:39

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5826404054728704


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM178492291TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ October 30, 2017 10:45:21

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระปิดตาทุกสำนัก/4898368996245504


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM178492291TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ October 30, 2017 10:44:49

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/4672383923257344


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM178433713TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ October 23, 2017 07:32:19

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5246621050732544


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM178433713TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ October 23, 2017 07:31:42

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/4884179498041344


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM178433713TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ October 23, 2017 07:31:11

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/6247187369426944


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM178433713TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ October 23, 2017 07:30:42

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5886244760322048


ยอดเยี่ยมครับ จัดส่งแล้วครับ ET435078695THขอบคุณมากครับ


เขียนโดย :มหาเงิน เจ้าของรายการ October 16, 2017 06:45:05

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6594586336034816


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM177186794TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ October 09, 2017 14:10:56

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/5570900208386048


RM177444683TH ขอบคุณมากครับผม


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ September 29, 2017 05:26:12

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/5495863908499456


RM177444683TH ขอบคุณมากครับผม


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ September 29, 2017 05:25:41

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระชุด-จ.นครปฐม/6255282845908992


ยอดเยี่ยมครับคนนี้ ซื้อจริง โอนเร็ว อัธยาศรัยดี ขอบพระคุณมากครับ ขอให้เจริญๆยิ่งๆขึ้นไปครับ


เขียนโดย :ทุ่งบัวตอง2017 เจ้าของรายการ September 24, 2017 17:59:31


ยอดเยี่ยมครับคนนี้ ซื้อจริง โอนเร็ว อัธยาศรัยดี ขอบพระคุณมากครับ ขอให้เจริญๆยิ่งๆขึ้นไปครับ จัดส่งพระให้แล้วนะครับ ET659083094TH


เขียนโดย :ทุ่งบัวตอง2017 เจ้าของรายการ September 22, 2017 18:07:52

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5357560190205952


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :ขุนแผน เจ้าของรายการ September 16, 2017 07:43:01


+++ โอนเงินไว อัธยาศัยดี การันตีให้เลย จัดส่งให้แล้วนะครับท่าน RL184254795TH ขอบพระคุณที่วางใจใช้บริการครับ ++


เขียนโดย :ขุนพลเมืองแพร่ เจ้าของรายการ September 12, 2017 14:38:51

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6080565321138176


ยอดเยี่ยมครับ จ้ดส่งแล้วครับET434763855THขอบคุณมากครับ


เขียนโดย :มหาเงิน เจ้าของรายการ September 12, 2017 10:35:16

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6203422860640256


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RM177002924TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ September 07, 2017 07:46:03

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6359853085753344


เยี่ยมครับ เช่าจริง โอนเร็ว การันตรีครับ


เขียนโดย :ยอดดอย เจ้าของรายการ August 26, 2017 15:10:42

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/4731409793024000


+++ โอนเงินไว อัธยาศัยดี การันตีให้เลย จัดส่งให้แล้วนะครับท่าน RL184228588TH ขอบพระคุณที่วางใจใช้บริการครับ +++


เขียนโดย :ขุนพลเมืองแพร่ เจ้าของรายการ August 18, 2017 15:17:45

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5327967865536512


สุดยอดสมาชิกคุณภาพ ระดับVIPครับ ซื้อจริง โอนไว เชื่อถือได้ครับ จัดส่งแล้วครับพัศดุหมายเลข RL 9516 3349 1 TH ขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้กำลังใจครับท่าน ขอให้รวยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับท่าน


เขียนโดย :ตุ๋ยพระบ้าน เจ้าของรายการ August 18, 2017 13:02:52

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/5451577024315392


+++ โอนเงินไว อัธยาศัยดี การันตีให้เลย จัดส่งให้แล้วนะครับท่าน RL184184493TH ขอบพระคุณที่วางใจใช้บริการครับ +++


เขียนโดย :ขุนพลเมืองแพร่ เจ้าของรายการ August 15, 2017 14:52:22


สมาชิกคุณภาพ โอนเร็ว ชัดเจน ยอดเยี่ยมค่ะ เลขที่จัดส่ง RP 0905 5847 5 TH ขอบคุณมากค่ะ


เขียนโดย :chulee เจ้าของรายการ August 15, 2017 05:53:06


+1 Auto Feedback


เขียนโดย :punnawit เจ้าของรายการ August 02, 2017 10:20:01

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระบูชา-รูปถ่าย/6442962581979136


สมาชิกคุณภาพ เครดิตเยี่ยม เคาะจริง โอนเงินรวดเร็วคุณภาพการันตรี มาตราฐานสากล ขอขอบพระคุณในความใว้วางใจมา ณ.โอกาสนี้ครับ จัดส่งของให้วันนี้ หมายเลขการนำส่ง ER004315835TH


เขียนโดย :thaipra-netsale เจ้าของรายการ June 18, 2017 23:59:00

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระบูชา-รูปถ่าย/5179401457106944


สมาชิกคุณภาพ เครดิตเยี่ยม เคาะจริง โอนเงินรวดเร็วคุณภาพการันตรี มาตราฐานสากล ขอขอบพระคุณในความใว้วางใจมา ณ.โอกาสนี้ครับ จัดส่งของให้วันนี้ หมายเลขการนำส่ง ER004315835TH


เขียนโดย :thaipra-netsale เจ้าของรายการ June 18, 2017 23:58:44


ขอบคุณมากๆค่ะ


เขียนโดย :Aura_pan เจ้าของรายการ June 17, 2017 10:20:11

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6597104663265280


สมาชิกคุณภาพดี เชื่อถือได้ อัธยาศัยดี ยอดเยี่ยมครับ จัดส่งให้แล้วนะครับRL870263544TH ขอบพระคุณมากครับ


เขียนโดย :chayls159 เจ้าของรายการ June 06, 2017 13:55:41

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระบูชา-รูปถ่าย/6624608023216128


เลขไปรนียด่วนET078085658TH ขอให้รวยๆๆๆๆๆๆๆๆๆแถมตะกรุดข้อมือหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมพู


เขียนโดย :มงคลรัชดา เจ้าของรายการ June 05, 2017 14:40:00

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระบูชา-รูปถ่าย/5307728100589568


สมาชิกคุณภาพ เครดิตเยี่ยม เคาะจริง โอนเงินรวดเร็วมาก อัธยาศัยดี ติดต่อง่าย ขอขอบคุณที่ให้เกียรติและความไว้วางใจ จัดส่งของให้วันนี้ หมายเลขการนำส่ง PB966807185TH


เขียนโดย :thaipra-netsale เจ้าของรายการ June 05, 2017 01:03:42

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/6198059788664832


เยี่ยม


เขียนโดย :Ann2519 เจ้าของรายการ May 27, 2017 13:54:13

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/7339906


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RL417176461TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ April 07, 2017 10:12:15

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/7350420


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RL417176461TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ April 07, 2017 10:11:55

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/เครื่องราง-ล็อกเก็ต/7353684


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว RL417176461TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ April 07, 2017 10:10:50


คุณคือคนสำคัญ.. เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ การติดต่อโอนเงิน รวดเร็ว อัธยาศัยดีเยี่ยม การันตีให้อีก1เสียงครับ **พระได้ดำเนินการจัดส่งแล้ววันนี้.. ตามหมายเลขจัดส่ง EQ781954110TH **โอกาสหน้าผมหวังว่าจะได้รับใช้ท่านอีก ** **พระมีปัญหา,การจัดส่งล่าช้า,ได้รับพระไม่ตรงรูปหรือไม่พอใจประการใด ติดต่อทันทีทั้งทางเมล์และโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา* **ขอขอบพระคุณที่สนับสนุนและไว้วางใจใช้บริการครับ*


เขียนโดย :วิจิตรศิลป์ เจ้าของรายการ March 25, 2017 16:24:50

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/7316761


คุณคือคนสำคัญ.. เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ การติดต่อโอนเงิน รวดเร็ว อัธยาศัยดีเยี่ยม การันตีให้อีก1เสียงครับ **พระได้ดำเนินการจัดส่งแล้ววันนี้.. ตามหมายเลขจัดส่ง EQ781954110TH **โอกาสหน้าผมหวังว่าจะได้รับใช้ท่านอีก ** **พระมีปัญหา,การจัดส่งล่าช้า,ได้รับพระไม่ตรงรูปหรือไม่พอใจประการใด ติดต่อทันทีทั้งทางเมล์และโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา* **ขอขอบพระคุณที่สนับสนุนและไว้วางใจใช้บริการครับ*


เขียนโดย :วิจิตรศิลป์ เจ้าของรายการ March 25, 2017 16:24:36

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระเนื้อผง-เนื้อว่าน/7312503


คุณคือคนสำคัญ.. เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ การติดต่อโอนเงิน รวดเร็ว อัธยาศัยดีเยี่ยม การันตีให้อีก1เสียงครับ **พระได้ดำเนินการจัดส่งแล้ววันนี้.. ตามหมายเลขจัดส่ง EQ781954110TH **โอกาสหน้าผมหวังว่าจะได้รับใช้ท่านอีก ** **พระมีปัญหา,การจัดส่งล่าช้า,ได้รับพระไม่ตรงรูปหรือไม่พอใจประการใด ติดต่อทันทีทั้งทางเมล์และโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา* **ขอขอบพระคุณที่สนับสนุนและไว้วางใจใช้บริการครับ*


เขียนโดย :วิจิตรศิลป์ เจ้าของรายการ March 25, 2017 16:24:34

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์/7311760


คุณคือคนสำคัญ.. เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ การติดต่อโอนเงิน รวดเร็ว อัธยาศัยดีเยี่ยม การันตีให้อีก1เสียงครับ **พระได้ดำเนินการจัดส่งแล้ววันนี้.. ตามหมายเลขจัดส่ง Ex234735341TH **โอกาสหน้าผมหวังว่าจะได้รับใช้ท่านอีก ** **พระมีปัญหา,การจัดส่งล่าช้า,ได้รับพระไม่ตรงรูปหรือไม่พอใจประการใด ติดต่อทันทีทั้งทางเมล์และโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา* **ขอขอบพระคุณที่สนับสนุนและไว้วางใจใช้บริการครับ*


เขียนโดย :วิจิตรศิลป์ เจ้าของรายการ March 25, 2017 16:23:47

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/7269812


ขอบคุณมากครับ จัดส่งให้แล้วครับ RK 8481 2423 5 TH


เขียนโดย :Jack E เจ้าของรายการ March 08, 2017 15:27:54

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/เครื่องราง-ล็อกเก็ต/7279675


โอนไว...เครดิตเยี่ยม...สมาชิกคุณภาพ...ขอการันตรีให้อีก1เสียงครับ...ส่งพระแล้วครับ...เลขที่ RL 5722 5035 5 TH...ขอบพระคุณครับ


เขียนโดย :KOBAYASHI เจ้าของรายการ March 08, 2017 13:23:02

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/7253753


รบกวนผู้ชนะการประมูล เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้ง หรือ เมล์แจ้งทางกล่องข้อความ พร้อม-ระบุยอดเงิน -รายการพระเครื่องที่ท่านประมูลได้ -และที่อยู่จัดส่งด้วยครับ เพราะว่ายอดเงินของท่าน อาจจะตรงกับรายการปิดประมูลของท่านอื่น ทำให้ไม่สามารถจัดส่งได้ ส่วนหมายเลข EMS และหมายเลขทะเบียน จะแจ้งให้ท่านทราบใน FEEDBACK ครับ ขอบพระคุณมากๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ March 06, 2017 12:00:12

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/7271433


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว ER784136582TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ March 06, 2017 11:59:28

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/7278253


การันตีให้อีก 1 เสียงครับ สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง โอนไว ER784136582TH ขอบพระคุณมากๆครับ เฮงๆรวยๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ March 06, 2017 11:58:44

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/กระดานวัดดวง/7187361เขียนโดย :เงินทองไหลมา เจ้าของรายการ February 19, 2017 22:55:05


ขุนแผนไข่ผ่าซีก หลวงพ่อดี วัดพระรูป พ.ศ. 2513 หลวงปู่ดี จัตตมโล หรือพระครูสุนทรสุวรรณกิจ พระเกจิชื่อดังจังหวัดสุพรรณบุรี ต้นตำรับพระขุนแผน ผงสุพรรณ และพระปิดตา นามเดิมว่า นายดี ศรีขำสุข เกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2454 ที่บ้านคันลำ ต.ดอนตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายปั้น และ นางหรุ่น ศรีขำสุข มีพี่น้อง 5 คน ท่านเป็นบุตรคนสุดท้อง  ในช่วงวัยเยาว์ ได้ติดตามพี่ชายคือ พระอาจารย์เผื่อน ปุสสชิโน (ศรีขำสุข) ซึ่งบวชเป็นพระภิกษุ มาอยู่อาศัยที่วัดพระรูป ได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาขอมกับ พระอาจารย์คง วัดไชนาวาส เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเรียนหนังสือไทยกับ พระอาจารย์ช้าง เจ้าอาวาสวัดพระรูป ครั้นอายุ 23 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดไชนาวาส โดยมี พระครูสมณะการพิสิฐ (หลวงพ่อท้วม) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูถาวรสุวรรณคุณ (หลวงพ่อคำ) เป็นพระกรรม วาจาจารย์ และ พระอาจารย์บุญ วัดไชนาวาส เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังจากอุปสมบทได้อยู่จำพรรษาที่วัดพระรูป และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระรูป ในเวลาต่อมา  พ.ศ.2488-2520 หลวงปู่ดี ได้ร่วมกับคณะกรรมการวัด พระภิกษุ-สามเณร บูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัด เช่น กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ พระอุโบสถ  พ.ศ.2508-2514 หลวงปู่ดี ได้สร้างพระเครื่องและพระบูชาแบบต่างๆ เพื่อหาเงินสร้างวิหารพระพุทธไสยาสน์ หลวงปู่ดีได้นิมนต์พระคณาจารย์ รวบรวมดอกไม้ร้อยแปด ว่านร้อยแปด แร่ธาตุต่างๆ และผงกรุต่างๆ นำมาสร้างพระเครื่อง พระเครื่องทุกแบบ ทุกพิมพ์ ทุกรุ่น ที่หลวงปู่ดีสร้างปรากฏว่าได้รับความนิยม เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองสุพรรณบุรี จนกระทั่งถึงระดับประเทศ ได้ชื่อว่า เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังระดับประเทศอีกรูปหนึ่ง ที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา สามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ จนกระทั่ง เมื่อเวลา 18.40 น. วันที่ 18 ก.พ.51 หลวงปู่ดีได้ละสังขารสิริอายุ 96 ปี พรรษา 73 ลูกศิษย์ท่านมีทั้งเจ้านายผู้ใหญ่ คนร่ำรวย และคนยากคนจนแต่ท่านก็สงเคราะห์ลูกศิษย์เท่าเทียมกัน ไม่มีใครเป็นศิษย์คนพิเศษแต่อย่างใด ทุกวันนี้ท่านยังอยู่ในใจคนที่เคารพท่านเสมอ ไม่ใช่เพียงการสะสมพระเครื่องเท่านั้น รับประกันพระแท้ตลอดชีพ


เขียนโดย :pramao เจ้าของรายการ February 07, 2017 14:10:07

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระสมเด็จทั่วไป/7180223


พระสมเด็จ เนื้อสวยเก่า ไม่ทราบเกจิครับ (ส135) ขนาดองค์พระกว้าง 2.4 สูง 3.6 เซนติเมตร รบกวนผู้ชนะการประมูล เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้ง หรือ เมล์แจ้งทางกล่องข้อความ พร้อมระบุยอดเงินและรายการพระเครื่องที่ท่านประมูลได้ และกรุณาระบุที่อยู่จัดส่งด้วยครับ เพราะว่ายอดเงินของท่าน อาจจะตรงกับรายการปิดประมูลของท่านอื่น ทำให้ไม่สามารถจัดส่งได้ ส่วนหมายเลข EMS และหมายเลขทะเบียน จะแจ้งให้ท่านทราบใน FEEDBACK ครับ ขอบพระคุณมากๆครับ โทร........086-537-2967 สำเหร่พระเครื่อง


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 06, 2017 11:19:15

อ้างอิงถึงรายการ : /auction/พระปิดตาทุกสำนัก/7190097


พระปิดตา เนื้อผงลงรัก สวยเก่า ไม่ทราบที่ครับ (ห27) รบกวนผู้ชนะการประมูล เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้ง หรือ เมล์แจ้งทางกล่องข้อความ พร้อมระบุยอดเงินและรายการพระเครื่องที่ท่านประมูลได้ และกรุณาระบุที่อยู่จัดส่งด้วยครับ เพราะว่ายอดเงินของท่าน อาจจะตรงกับรายการปิดประมูลของท่านอื่น ทำให้ไม่สามารถจัดส่งได้ ส่วนหมายเลข EMS และหมายเลขทะเบียน จะแจ้งให้ท่านทราบใน FEEDBACK ครับ ขอบพระคุณมากๆครับ


เขียนโดย :สำเหร่พระเครื่อง เจ้าของรายการ February 06, 2017 11:18:49


สำหรับท่านที่ชนะการประมูลกรุณาอีเมล์หรือโทร แจ้งการโอนเงินด้วยนะครับเนื่องจากมีรายการที่ราคาเท่ากันหลายรายการ เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง ขอบคุณครับ อีเมล์ [email protected]


เขียนโดย :punnawit เจ้าของรายการ February 04, 2017 02:20:07

หน้าที่ :  1