เมนูหลัก

ห้องประมูล :

ท่านต้อง LOGIN เพื่อสร้างรายการประมูล!

เหรียญทองแดง ที่ระลึก 100 ปี ร.5 เสด็จทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม 26 ธ.ค.2452-2552
24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย :
 • วันที่ : February 22, 2018 06:55:58
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : 100
 • ผู้ชนะ :
 • วันที่ปิด : February 26, 2018 06:00:56
เหรียญ 3 รอบกระไหล่ทองสวย สว
24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย :
 • วันที่ : February 24, 2018 11:08:57
 • ราคาเปิด : 1000
 • ราคาขณะนี้ : 1200
 • ผู้ชนะ :
 • วันที่ปิด : February 26, 2018 04:24:49
6.เหรียญเสมาฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2500 เนื้ออัลปาก้า พร้อมกล่อง
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:48:21
 • ราคาเปิด : 490
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:48:21
เหรียญในหลวงที่ระลึก 95 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2539 ชุดทองคำขัดเงา พร้อมใบเซอร์
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:48:17
 • ราคาเปิด : 45900
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:48:17
15. เหรียญพระชัยหลังช้าง ในหลวงครบ 5 รอบ หลัง สก. พ.ศ. 2535 พิธีใหญ่ หายาก พร้อมซองเดิม
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:46:35
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:46:35
17. เหรียญพระชัยหลังช้าง ในหลวงครบ 5 รอบ หลัง สก. พ.ศ. 2535 พิธีใหญ่ หายาก พร้อมซองเดิม
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:46:33
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:46:33
4.พร้อมกัน 9 เหรียญ เหรียญในหลวง ที่ระลึกเดินการกุศลเทิดพระเกียรติ 5 ธ.ค. 2527 ขนาด 2 ซ.ม.
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:46:30
 • ราคาเปิด : 690
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:46:30
2.เหรียญในหลวง-ราชินี ที่ระลึกเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2509
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:43:59
 • ราคาเปิด : 340
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:43:59
21.เหรียญในหลวงทรงผนวช หลังเจดีย์หัก บล็อควงเดือน
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:43:45
 • ราคาเปิด : 2950
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:43:45
22.เหรียญพระนอน หลัง ภปร. พิธีใหญ่วัดโพธิ์ ฉลองในหลวงพระชนมายุครบ 5 รอบ พ.ศ. 2530 ซองเดิมๆ
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:07:31
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:07:31
15.พระหูยาน หลังจปร. (รุ่นปืนแตก) วัดราชบพิธ พ.ศ. 2513 ในหลวงเสด็จเททอง เกจิ 108 ปลุกเสกพิธีใหญ่
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:06:39
 • ราคาเปิด : 790
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:06:39
11.เหรียญพระนอน หลัง ภปร. พิธีใหญ่วัดโพธิ์ ฉลองในหลวงพระชนมายุครบ 5 รอบ พ.ศ. 2530 ซองเดิมๆ
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:05:38
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:05:38
8.เหรียญเสมาฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2500 เนื้ออัลปาก้า พร้อมกล่อง
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:03:33
 • ราคาเปิด : 490
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:03:33
5.เหรียญพระนอน หลัง ภปร. พิธีใหญ่วัดโพธิ์ ฉลองในหลวงพระชนมายุครบ 5 รอบ พ.ศ. 2530 ซองเดิมๆ
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 06:49:10
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 06:49:10
18.เหรียญเสมาฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เนื้ออัลปาก้า พร้อมกล่อง
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 06:46:13
 • ราคาเปิด : 490
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 06:46:13
เหรียญ 25 สตางค์ กาญจนา ปี 2539 จำนวน 20 เหรียญ unc พร้อมถุงกรมธนารักษ์ (สีแดง)
new item
 • โดย : nnuch1234  VIP  (2478)
 • วันที่ : February 25, 2018 06:22:08
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 06:22:08
เหรียญพ่อขุนเม็งรายมหาราช วัดพระแก้ว เชียงราย ปี ๓๒
new item
 • โดย : PALM111  VIP  (523)
 • วันที่ : February 25, 2018 05:52:04
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 05:52:04
เหรียญ ร.๕ หลัง จปร. กะไหล่ทอง สวยๆ
new item
 • โดย : PALM111  VIP  (523)
 • วันที่ : February 25, 2018 05:51:49
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 05:51:49
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ธนาคารกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๒๘
new item
 • โดย : PALM111  VIP  (523)
 • วันที่ : February 25, 2018 05:51:25
 • ราคาเปิด : 106
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 05:51:25
เหรียญ ร.5 ครบรอบ ๙๐ ปี วันสถาปนามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปี 2522
new item
 • โดย : PALM111  VIP  (523)
 • วันที่ : February 25, 2018 05:51:07
 • ราคาเปิด : 106
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 05:51:07
เหรียญ ร.5 ปราบฮ่อ หลวงพ่อศรีนวล วัดเพลงนนทบุรี
new item
 • โดย : PALM111  VIP  (523)
 • วันที่ : February 25, 2018 05:50:47
 • ราคาเปิด : 119
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 05:50:47
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดอินทาราม ปี2548 ตอกโค๊ต เลี่ยมเดิมจากวัด #2
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 25, 2018 04:37:44
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 28, 2018 04:37:44
เหรียญสมเด็จบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ปี2523
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 25, 2018 04:37:23
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 28, 2018 04:37:23
เหรียญในหลวง รัชกาลที่9 5 ธันวาคม ปี2524 #2
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 25, 2018 04:36:52
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 28, 2018 04:36:52
เหรียญในหลวง รัชกาลที่9 พระชนมายุ5รอบ กะไหล่ทองลงยา
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 25, 2018 04:36:51
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 28, 2018 04:36:51
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดราชบพิธ ปี2521 พิธีใหญ่ ลป.โต๊ะปลุกเสก
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 25, 2018 04:36:01
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 28, 2018 04:36:01
เหรียญ9รัชกาล หลัง9พระสังฆราช หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 25, 2018 04:35:38
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 28, 2018 04:35:38
32.พระหูยาน หลังจปร. (รุ่นปืนแตก) วัดราชบพิธ พ.ศ. 2513 ในหลวงเสด็จเททอง เกจิ 108 ปลุกเสกพิธีใหญ่
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 04:15:18
 • ราคาเปิด : 790
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 04:15:18
4.เหรียญพ่อขุนรามคำแหง หลัง ภปร. พ.ศ. 2510 ในหลวงเสด็จ หลวงปู่โต๊ะ ร่วมปลุกเสก
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 04:15:03
 • ราคาเปิด : 490
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 04:15:03
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังสก. ปี๓๕ เนื้อทองแดง
new item
 • โดย : ยุทธ์ ชาละวัน  VIP  (57)
 • วันที่ : February 25, 2018 04:11:51
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 02, 2018 04:11:51
เหรียญ10บาท ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ได้รับรางวัลอาหารปลอดภัย จากกรมอนามัยโลก
new item
 • โดย : punnawit  VIP  (3665)
 • วันที่ : February 25, 2018 03:45:23
 • ราคาเปิด : 110
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 03:45:23
เหรียญในหลวงรัชกาลที่9 ปี2542 พระชนมายุครบ72พรรษา
new item
 • โดย : punnawit  VIP  (3665)
 • วันที่ : February 25, 2018 03:44:36
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 03:44:36
เหรียญพระสุพรรณกัลยา เนื้อทองแดง พศ2535 ออกวัดป่าโมก
new item
 • โดย : punnawit  VIP  (3665)
 • วันที่ : February 25, 2018 03:30:10
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 03:30:10
เคาะเดียวขั้นต่ำ เหรียญพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน
new item
 • โดย : จ๊ะเอ๋  VIP  (447)
 • วันที่ : February 25, 2018 01:42:00
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 01:42:00
เหรียญ ร.5 ที่ระลึกพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จเกาะพะงัน
new item
 • โดย : PARKER  VIP  (3518)
 • วันที่ : February 25, 2018 01:35:52
 • ราคาเปิด : 120
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 01:35:52
เหรียญ ร.๕ วัดป่าโมกวรวิหาร ปี 2519
new item
 • โดย : PARKER  VIP  (3518)
 • วันที่ : February 25, 2018 01:35:36
 • ราคาเปิด : 105
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 01:35:36
เหรียญจุฬาลงกรณ์ สยามินทร์ หลังตราโล่
new item
 • โดย : PARKER  VIP  (3518)
 • วันที่ : February 25, 2018 01:35:22
 • ราคาเปิด : 106
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 01:35:22
เหรียญบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอกโค๊ตเลข ๙ ตอกโค๊ต 9 ตัว พอสวยครับ
new item
 • โดย : Moosathu6  VIP  (162)
 • วันที่ : February 25, 2018 01:06:35
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 04, 2018 01:06:35
เหรียญเงินเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 หลัง ตราแผ่นดิน+รับประกัน 3 มาตรฐานสูงสุด(แท้+พอใจ+ประกันราคา)*27
new item
 • โดย : legallaw  VIP  (276)
 • วันที่ : February 25, 2018 00:09:21
 • ราคาเปิด : 700
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 00:09:21
เหรียญต่างประเทศ 100 เหรียญ unc
new item
 • โดย : nnuch1234  VIP  (2478)
 • วันที่ : February 24, 2018 19:33:06
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 19:33:06
เหรียญ 10 บาท วาระ 58 หน้า ร.6 หลังพระพิฆเนศ จำนวน 3 เหรียญ (หายาก) unc ไม่ผ่านใช้
new item
 • โดย : nnuch1234  VIP  (2478)
 • วันที่ : February 24, 2018 19:32:43
 • ราคาเปิด : 290
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 19:32:43
เหรียญ 20 บาท undp เหรียญรางวัลสูงสุด 1 ถุง
new item
 • โดย : nnuch1234  VIP  (2478)
 • วันที่ : February 24, 2018 19:29:42
 • ราคาเปิด : 5490
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 19:29:42
เหรียญ 50 สต.ปี 59 unc 4 หลอดๆ 50 เหรียญ ไม่ผ่านการใช้
new item
 • โดย : nnuch1234  VIP  (2478)
 • วันที่ : February 24, 2018 19:29:23
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 19:29:23
เหรียญ 80 ปี กำเนิดลูกเสือไทย ชนิด 20 บาท จำนวน 50 เหรียญ ยกถุง ไม่ผ่านการใช้
new item
 • โดย : nnuch1234  VIP  (2478)
 • วันที่ : February 24, 2018 19:29:01
 • ราคาเปิด : 6490
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 19:29:01
++เหรียญ ร.5 ครบรอบ111ปี โรงเรียนสวนกุหลาบฯ++4
new item
 • โดย : อาบูกาซิม  VIP  (6430)
 • วันที่ : February 24, 2018 14:51:36
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 14:51:36
วัดใจ 40 บาท เหรียญสมเด็จพระนาราย์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนาราย ครั้งที่ 1 ลพบุรี
new item 24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : แจ๊ค โคราช  VIP   (6806)
 • วันที่ : February 24, 2018 14:44:24
 • ราคาเปิด : 20
 • ราคาขณะนี้ : 40
 • ผู้ชนะ : ruch  (1899)
 • วันที่ปิด : February 25, 2018 15:36:41
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดอินทาราม ปี2548 ตอกโค๊ต เลี่ยมเดิมจากวัด
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 24, 2018 14:43:45
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 27, 2018 14:43:45

หน้าที่ :  1