เคาะเดียว 6 เหรียญ ซองเดิมๆ..เหรียญสมเด็จพระบรมโอสาธิราช รัชกาลที่10 ทรงผนวช ปี 2521 หลังตัวเลขนูน สร้างน้อยสวยๆครับ SI.1

ปิด สร้างโดย:

เหรียญสมเด็จพระบรมโอสาธิราช รัชกาลที่10 ทรงผนวช ปี 2521 หลังตัวเลขนูน สภาพสวย ซองเดิมๆ

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม May 14, 2017 00:35:33
วันที่ปิดประมูล May 20, 2017 14:29:23
ราคาเปิด1490
เพิ่มครั้งละ10
ธนาคารธนาคารกสิกรไทย (สาขาบุรีรัมย์) , ธนาคารกสิกรไทย (สาขาบุรีรัมย์) ,

มอสแสงเกตุ

ผู้เสนอราคาล่าสุด

1500

ราคาล่าสุด


ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ
มอสแสงเกตุ
May 19, 2017 14:29:23
1500

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น