เมนูหลัก

@## พระกริ่งเศรษฐีนวโกฎเนื้อกะหลั่ยทอง พิมใหญ่ วัดเขาอีส้าน (เทพประทาน) จ.ราชบุรี กล่องเดิมๆ 5 องค์ พระสวยเดิม เช่ามาจากวัดเลย ประมูลรวม 5 องค์ น่าเก็บมาก

ปิด สร้างโดย: baibua  VIP   (3521)

@## พระกริ่งเศรษฐีนวโกฎเนื้อกะหลั่ยทอง พิมใหญ่ วัดเขาอีส้าน (เทพประทาน)  จ.ราชบุรี   กล่องเดิมๆ 5 องค์     พระสวยเดิม  เช่ามาจากวัดเลย  ประมูลรวม 5 องค์  น่าเก็บมาก

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม January 11, 2018 16:11:26
วันที่ปิดประมูล January 13, 2018 05:17:53
ราคาเปิด400
เพิ่มครั้งละ20
ธนาคารธนาคารกรุงไทย (สาขาย่อยบิ๊กซีแพร่) , ธนาคารกรุงไทย (สาขาย่อยบิ๊กซีแพร่) ,

weeraphol.tee

ผู้เสนอราคาล่าสุด

700

ราคาล่าสุด


ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ
np  (110)(1)
January 12, 2018 05:17:53
420
weeraphol.tee  (270)(1)
January 12, 2018 12:03:22
440
np  (110)(1)
January 12, 2018 13:41:38
500
weeraphol.tee  (270)(1)
January 12, 2018 13:41:38 Auto Bid
520
np  (110)(1)
January 12, 2018 13:43:59
540
weeraphol.tee  (270)(1)
January 12, 2018 13:44:00 Auto Bid
560
np  (110)(1)
January 12, 2018 13:44:38
600
weeraphol.tee  (270)(1)
January 12, 2018 13:44:39 Auto Bid
620
np  (110)(1)
January 12, 2018 13:45:21
680
weeraphol.tee  (270)(1)
January 12, 2018 13:45:22 Auto Bid
700

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น