รายชื่อห้องประมูล

ห้องประมูล :

YOU MUST BE LOGGED IN TO CREATE A NEW TOPIC!


เหรียญระฆังหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น รุ่นพิเศษ ที่ระลึกสร้างเจดีย์ ปี พ.ศ. 2519 เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน สภาพสวยมาก หายากมาก............
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 02:57:53
 • ราคาเปิด : 359
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 01, 2017 02:57:53

เหรียญเสมานั่งพาน หลวงปู่โส วัดป่าคำแคนเหนือ (406)
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 02:56:25
 • ราคาเปิด : 346
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 04, 2017 02:56:25

@เคาะแรกเบา เหรียญหมื่นยันต์ พระอาจารย์สายัณต์ วัดป่าศิลาอาสน์ จ.กาฬสินธ์ุ เนื้อทองแดงรมเทาหน้ากากปลอกลูกปืน หมายเลข ๑๓๙๕ กล่องเดิมครับ@
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 02:16:06
 • ราคาเปิด : 489
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : July 19, 2017 02:16:06

@เคาะแรกเบา เหรียญหมื่นยันต์ พระอาจารย์สายัณต์ วัดป่าศิลาอาสน์ จ.กาฬสินธ์ุ เนื้อทองแดงรมเทาหน้ากากปลอกลูกปืน หมายเลข ๒๑๖ กล่องเดิมครับ@
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 02:15:42
 • ราคาเปิด : 489
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : July 19, 2017 02:15:42

@เคาะแรก เหรียญเสมา เจริญพร หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย เนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์ เลข ๑๒๘๘ สวยๆพร้อมกล่องครับ@
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 02:14:47
 • ราคาเปิด : 289
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : July 19, 2017 02:14:47

@[email protected]คู่ บุญฤทธิ์ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ เนื้อนวะโลหะ เลข ๖๙๑ พร้อมกล่องเดิม เคาะแรกครับ@
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 02:14:26
 • ราคาเปิด : 789
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : July 19, 2017 02:14:26

@เคาะแรกเบา เหรียญหมื่นยันต์ พระอาจารย์สายัณต์ วัดป่าศิลาอาสน์ จ.กาฬสินธ์ุ เนื้อทองแดงรมเทาหน้ากากปลอกลูกปืน หมายเลข ๕๔๕ กล่องเดิมครับ@
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 02:14:05
 • ราคาเปิด : 489
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : July 19, 2017 02:14:05

เหรียญพระอาจารย์บุญมา มหายะโส จ.นครพนม ปี22
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 00:53:46
 • ราคาเปิด : 86
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 01, 2017 00:53:46

เหรียญพระธาตุเรณู หลังพระประจำวันอังคาร วัดพระธาตุเรณู จ.นครพนม
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 00:53:25
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 01, 2017 00:53:25

หรียญพระครูวิวิตธรรมวงค์ รุ่นพิเศษ วัดป่าพุทธนิมิต สุรินทร์
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 00:53:05
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 01, 2017 00:53:05

เหรียญพระครูกัลยาณธรรมโมษ (รุ่ง) รุ่น ๑ วัดโมฬวงษา จ.สุรินทร์
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 00:52:48
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 01, 2017 00:52:48

เหรียญพระครูโสภิตสารการ วัดหนองเรือ รุ่นแรก จ.ขอนแก่น
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 00:52:42
 • ราคาเปิด : 85
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 01, 2017 00:52:42

##แบ่งไปออกต่อมีกำไล##10 องค์##หลวงตามหาบัว พิมพ์โต๊ะหมู่ รุ่น เมตตามหามงคล/งานบุญประทายข้า วเปลือก วัดป่าบ้านตาดปี 49 เ นื้อผง สวยๆกล่องเดิม
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 00:36:07
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 28, 2017 00:36:07

เหรียญหลวงปู่หมุน อายุยืน วัดบ้านจาน รุ่นฉลองมหาเจดีย์ ปี2546 เนื้อนวะกระไหล่เงิน
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 00:35:53
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 28, 2017 00:35:53

เหรียญหลวงปู่คำบุ รุ่นสร้างบารมี (((เนื้อทองแดง))) สวยๆ กล่องเดิม *
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 16:47:43
 • ราคาเปิด : 470
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 03, 2017 16:47:43

เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดบ้านกระทิง ศรีสะเกษ รุ่นแรก
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 16:33:56
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 31, 2017 16:33:56

เหรียญพระครูสิริพรหมคุณ รุ่นพิเศษ บึงกาฬ หนองคาย
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 16:24:03
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 31, 2017 16:24:03

((300))หลวงปู่อ่วม สิริภัทโท กะไหล่ทอง วัดไพรสณฑ์ อ.ปากคาด จ.หนองคาย A-27
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:41:07
 • ราคาเปิด : 280
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 15:41:07

((200))พระครูบุญ วัฒนสาร วัดบ้านนาฝ่าย จ.มหาสารคาม (A-141)
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:40:47
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 15:40:47

** ((วัดใจ 99 )) เหรียญหลวงพ่อประดิษฐ์ วัดพิฤกทักษิณ ปี21 เนื้อทองแดง จ.สุรินทร์ (A-678)**
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:40:25
 • ราคาเปิด : 89
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 15:40:25

((วัดใจ 99 ))พระครูโพธาภินันท์ วัดโพธิ์บัลลังถ์ 60 ปี ที่ระลึก บ้านป่าติ้วปี40 จ.ยโสธร B-313
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:39:51
 • ราคาเปิด : 89
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 15:39:51

((วัดใจ 99 ))หลวงพ่อพรหมาฑีฆายุ วัดยายบ่อภิรมย์ ปี38 จ.สุรินทร์ หลังพระประจำวันพฤหัสบดี B-351
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:39:24
 • ราคาเปิด : 89
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 15:39:24

((วัดใจ 99 ))เหรียญพระครูสอน สุทธิจิตโต วัดเหนือ วัดกัลญาณบริหาร จ.กาฬสินธุ์ ปี 2536 B-292
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:38:33
 • ราคาเปิด : 89
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 15:38:33

((วัดใจ 99 ))พระครูกันต สีลสาร หลวงปู่อินทร์ ครบ 60ปี ปี35 วัดดู่ทุ่ง จ.ยโสธร B-78
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:37:41
 • ราคาเปิด : 89
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 15:37:41

เหรียญหลวงปู่ต้อน (พระครูพิพัฒน์ศิลิคุณ ) ที่ระลึกฉลองโบสถปี27 วัดแจ้งเมืองเก่า จ.ชัยภูมิ B-1052
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:37:13
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 15:37:13

เหรียญหลวงปู่เขียน วัดจอมพระ จ.สุรินทร์ B-1028
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:36:39
 • ราคาเปิด : 89
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 15:36:39

เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดป่าสีห์พนม สกลนคร อายุ80 ปี2550
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:56:52
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 14:56:52

เหรียญพระธาตุพนมช่วยไทย ปี2518 หูตัด
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:56:46
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 14:56:46

เหรียญนั่งพาน หลวงพ่อพันธ์ วัดสระแก้ว ชัยภูมิ รุ่นปีหมูทอง ปี2538
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:56:36
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 14:56:36

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเที่ยง วัดพุทธบาทเขากระโดง บุรีรัมย์ #3
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:56:29
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 14:56:29

เหรียญหลวงปู่ธีร์ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ขอนแก่น รุ่น6รอบ ปี2525
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:56:22
 • ราคาเปิด : 200
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 14:56:22

*** จ.ศรีสะเกษ *** เหรียญหลวงพ่ออ้วน โสภโณ วัดบ้านโนนค้อ ปี๒๕๓๘
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:49:18
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 03, 2017 14:49:18

*** จ.ร้อยเอ็ด *** เหรียญหลวงปู่พิมพ์ โชตโก วัดบ้านสะพานทอง รุ่น๑ ปี๒๕๔๖
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:49:13
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 03, 2017 14:49:13

เหรียญเจ้าพ่อพระยาแล ชัยภูมิ ปี2545
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:18:22
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 31, 2017 14:18:22

เหรียญพระครูเอนกธรรมประสาธน์ วัดศรีสนามคงคร ชัยภูมิ ปี2518
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:09:28
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 31, 2017 14:09:28

เหรียญรุ่น 2 หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ปี 47
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:05:02
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 14:05:02

เหรียญรุ่น 2 หลวงตาแตงอ่อน
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:04:56
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 14:04:56

เหรียญนั่งพาน ปัญญาบารมี หลวงปู่คำพัน
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:04:49
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 14:04:49

เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สา
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:03:45
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 14:03:45

เหรียญหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง รุ่นแรก ปี ๒๕๑๑
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:03:19
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 14:03:19

เหรียญ จงสำเร็จ หลวงปู่แสง ญาณวโร
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:03:03
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 26, 2017 14:03:03

เหรียญรุ่น 2 หลวงปู่จันทร์ศรี วัดโพธิสมภรณ์
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:02:02
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 14:02:02

เหรียญพระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร ปี 16
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:00:51
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 14:00:51

*** จ.ศรีสะเกษ *** เหรียญหลวงพ่อนากปรก หลวงปู่เครื่อง วัดสระกำแพง
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:00:06
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 03, 2017 14:00:06

เหรียญครบรอบ 25 ปี พระอาจารย์มั่น ปี 2517
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 13:59:32
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 13:59:32

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ลี วัดเหวลึก 24HR
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 13:58:36
 • ราคาเปิด : 190
 • 1 Day item
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 25, 2017 13:58:36

ล็อกเก็ต พระครูสารกิจวิมล(หลวงปู่บุญมา) วัดระหาร จ.ศรีสะเกษ
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 13:56:34
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 31, 2017 13:56:34

สมเด็จปฐวีธาตุ หลวงปู่คำพันธ์
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 13:45:43
 • ราคาเปิด : 350
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 13:45:43

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก(ไตรภาคีฯ)หลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดพระพุทธบาทเขายายหอม อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ ปี 58 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง เลข 2307 กล่องเดิม
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 13:39:00
 • ราคาเปิด : 680
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 03, 2017 13:39:00

เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก(ไตรภาคีฯ)หลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดพระพุทธบาทเขายายหอม อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ เนื้อทองแดงผิวไฟ ปี 58 เลข 3419 กล่องเดิม
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 13:36:46
 • ราคาเปิด : 580
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 03, 2017 13:36:46

หน้าที่ :  1