เมนูหลัก

ห้องประมูล :

ท่านต้อง LOGIN เพื่อสร้างรายการประมูล!

17.เหรียญดารากาชาด สมเด็จญาณฯ วัดบวร พ.ศ. 2532 พร้อมกล่องเดิม
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:48:13
 • ราคาเปิด : 490
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:48:13
19.เหรียญเสมาฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เนื้ออัลปาก้า พร้อมกล่อง
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:48:12
 • ราคาเปิด : 490
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:48:12
22.พระ 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2500 เนื้อดิน พร้อมกล่อง
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:46:01
 • ราคาเปิด : 340
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:46:01
20.พระ 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2500 เนื้อดิน พร้อมกล่อง
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:45:58
 • ราคาเปิด : 640
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:45:58
21.เหรียญเสมาฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2500 เนื้ออัลปาก้า พร้อมกล่อง
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:45:52
 • ราคาเปิด : 490
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:45:52
17.พระหูยาน หลังจปร. (รุ่นปืนแตก) วัดราชบพิธ พ.ศ. 2513 ในหลวงเสด็จเททอง เกจิ 108 ปลุกเสกพิธีใหญ่
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:07:13
 • ราคาเปิด : 790
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:07:13
21.พระหูยาน หลังจปร. (รุ่นปืนแตก) วัดราชบพิธ พ.ศ. 2513 ในหลวงเสด็จเททอง เกจิ 108 ปลุกเสกพิธีใหญ่
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:07:11
 • ราคาเปิด : 790
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:07:11
22.พระหูยาน หลังจปร. (รุ่นปืนแตก) วัดราชบพิธ พ.ศ. 2513 ในหลวงเสด็จเททอง เกจิ 108 ปลุกเสกพิธีใหญ่
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:07:04
 • ราคาเปิด : 790
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:07:04
14.เหรียญพระนอน หลัง ภปร. พิธีใหญ่วัดโพธิ์ ฉลองในหลวงพระชนมายุครบ 5 รอบ พ.ศ. 2530 ซองเดิมๆ
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:05:37
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:05:37
10.เหรียญพระนอน หลัง ภปร. พิธีใหญ่วัดโพธิ์ ฉลองในหลวงพระชนมายุครบ 5 รอบ พ.ศ. 2530 ซองเดิมๆ
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:05:35
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:05:35
3.เหรียญในหลวงทรงผนวช หลังเจดีย์หัก บล็อควงเดือน
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 07:04:40
 • ราคาเปิด : 2950
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 07:04:40
20.เหรียญพระนอน หลัง ภปร. พิธีใหญ่วัดโพธิ์ ฉลองในหลวงพระชนมายุครบ 5 รอบ พ.ศ. 2530 ซองเดิมๆ
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 06:49:13
 • ราคาเปิด : 240
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 06:49:13
9.กล่องชุดพระ 25 พุทธศตวรรษ 3 องค์ ดิน-ชิน-เหรียญ พ.ศ. 2500
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 06:46:39
 • ราคาเปิด : 1950
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 06:46:39
เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด เนื้อทองแดงลงยาสีแดง 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร ปี 56 เลขสวย 1113 พร้อมกล่อง
new item
 • โดย : nnuch1234  VIP  (2478)
 • วันที่ : February 25, 2018 06:04:44
 • ราคาเปิด : 290
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 06:04:44
22.เหรียญเสมาฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2500 เนื้ออัลปาก้า พร้อมกล่อง
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2597)
 • วันที่ : February 25, 2018 05:41:01
 • ราคาเปิด : 490
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 05:41:01
เหรียญพระแก้วมรกตฤดูฝน หลัง ภปร. ปี2525 บล็อกไม่มีพระราชศรัทธา
new item
 • โดย : ทองก้อน  VIP  (7629)(1)
 • วันที่ : February 25, 2018 05:09:50
 • ราคาเปิด : 79
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 05:09:50
พระไพรีพินาศ เนื้อผงทาทอง วัดบวร ปี2536 รุ่น80พรรษา สมเด็จพระสังฆราช
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 25, 2018 04:56:33
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 28, 2018 04:56:33
เหรียญหล่อล้อแม็ก เจ้าคุณศรีประหยัด วัดสุทัศน์
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 25, 2018 04:55:50
 • ราคาเปิด : 400
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 28, 2018 04:55:50
เหรียญพระศรีวิมาลาสนธิมุนี เจ้าคุณศรี ประหยัด วัดสุทัศน์
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 25, 2018 04:55:23
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 28, 2018 04:55:23
เหรียญพระนาคปรก หลังท้าวจตุคามรามเทพ วัดสุทัศน์ 200ปี ปี2550 #2
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 25, 2018 04:55:02
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 28, 2018 04:55:02
เหรียญพระพุทธลีลามหามงคล สมเด็จพระสังฆราช วัดบวร
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 25, 2018 04:54:45
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 28, 2018 04:54:45
เหรียญย้อนยุคพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศ ปี2495
new item
 • โดย : ทองก้อน  VIP  (7629)(1)
 • วันที่ : February 25, 2018 04:49:34
 • ราคาเปิด : 79
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 04:49:34
เหรียญพระแก้วมรกต ปี2542 เนื้อทองแดง
new item
 • โดย : punnawit  VIP  (3665)
 • วันที่ : February 25, 2018 03:46:24
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 03:46:24
เหรียญพระศรีศากยมุณี ปี 2521 วัดสุทัศน์เทพวราราม กทม. เนื้อทองฝาบาตร
new item
 • โดย : punnawit  VIP  (3665)
 • วันที่ : February 25, 2018 03:45:55
 • ราคาเปิด : 110
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 03:45:55
เหรียญพระนิรันราย พศ 2538
new item
 • โดย : punnawit  VIP  (3665)
 • วันที่ : February 25, 2018 03:42:04
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 07, 2018 03:42:04
***สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเว ศวิหาร ปี 2530***
new item
 • โดย : เมืองสมุทร  VIP   (3115)
 • วันที่ : February 25, 2018 00:30:58
 • ราคาเปิด : 300
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 28, 2018 00:30:58
เหรียญพระแก้วมรกต หลัง ภปร. พิมพ์ฤดูร้อน วัดพระแก้ว ปี 2525 เนื้อทองแดง สวยๆๆๆๆๆๆ พร้อมบัตรรับรองครับ
new item
 • โดย : aootbk  VIP  (319)
 • วันที่ : February 24, 2018 19:11:39
 • ราคาเปิด : 9
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 28, 2018 19:11:39
เหรียญพระศาสดา วัดบวร ปี2517 พิมพ์เล็ก เนื้อนวะ
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 24, 2018 14:59:20
 • ราคาเปิด : 200
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 27, 2018 14:59:20
พระผงสรงน้ำ สมเด็จพระสังฆราช วัดบวร #3
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 24, 2018 14:59:00
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 27, 2018 14:59:00
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช แพ หลังพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศน์ ปี2511 #2
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 24, 2018 14:58:56
 • ราคาเปิด : 300
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 27, 2018 14:58:56
พระผงสมเด็จ วัดบวร รุ่นนำโชค ปี2533
new item
 • โดย : Chimo81  VIP  (7478)
 • วันที่ : February 24, 2018 14:58:50
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 27, 2018 14:58:50
++พระสังขจาย ว.สุทัศน์ฯ กทม ปี37++13
new item
 • โดย : อาบูกาซิม  VIP  (6430)
 • วันที่ : February 24, 2018 14:16:24
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 14:16:24
เหรียญสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เนื้อทองแดง เหรียญที่2
new item
 • โดย : punnawit  VIP  (3665)
 • วันที่ : February 24, 2018 14:08:00
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 14:08:00
สมเด็จนางพญา สก. ปี 19 วัดบวรฯ พิมพ์ใหญ่
new item
 • โดย : แจ๊ค โคราช  VIP   (6806)
 • วันที่ : February 24, 2018 13:41:27
 • ราคาเปิด : 2400
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 13:41:27
++เหรียญพระนิรันตราย ว.บวรนิเวศ ปี 38(ครบรอบ45ปี มบจ ธนาคารศรีนคร)++5
new item
 • โดย : อาบูกาซิม  VIP  (6430)
 • วันที่ : February 24, 2018 13:25:18
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 13:25:18
++พระสมเด็จปรกโพธิ์พระสังฆราช ว.บวร ฯ ปี32++8
new item
 • โดย : อาบูกาซิม  VIP  (6430)
 • วันที่ : February 24, 2018 11:30:54
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 11:30:54
++พระไพรีพินาศ ว.บวรฯ 80พรรษา ปี36++6
new item
 • โดย : อาบูกาซิม  VIP  (6430)
 • วันที่ : February 24, 2018 11:30:45
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 11:30:45
++พระสมเด็จหลังสุหลังเม็ดโค๊ดเนื้อเงินแท้ วัดบวรฯ ปี36 ++10
new item
 • โดย : อาบูกาซิม  VIP  (6430)
 • วันที่ : February 24, 2018 11:30:36
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 11:30:36
"เคาะเดียว" พระผงพิมพ์พระกริ่ง วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ สวย เนื้อจัด (2016)
new item
 • โดย : not888  VIP  (2118)
 • วันที่ : February 24, 2018 09:47:36
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 27, 2018 09:47:36
"เคาะเดียว" สมเด็จวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อแดง สวยมาก ๆ (2016)
new item
 • โดย : not888  VIP  (2118)
 • วันที่ : February 24, 2018 09:47:26
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 27, 2018 09:47:26
"เคาะเดียว" พระสมเด็จ ญสส. วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2550 สวย หายาก
new item
 • โดย : not888  VIP  (2118)
 • วันที่ : February 24, 2018 09:47:16
 • ราคาเปิด : 170
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : February 27, 2018 09:47:16
++เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) ว.สุทัศน์ฯ ปี 11++11
 • โดย : อาบูกาซิม  VIP  (6430)
 • วันที่ : February 24, 2018 08:32:24
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 08:32:24
++เหรียญพระแก้วมรกต ลงยา 3 กษัตริย์ พิธีวัดพระแก้ว ปี39 ++15
 • โดย : อาบูกาซิม  VIP  (6430)
 • วันที่ : February 24, 2018 08:18:15
 • ราคาเปิด : 290
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 08:18:15
ด่วน!!! เหรียญพระพุทธชินสีห์ พิมพ์เล็ก ปี2516 เนื้อฝาบาตร วัดบวรฯ กทม. พร้อมบัตรรับรอง
ปืดแล้ว
++พระปิดตาเจริญดี ญสส.89 สมเด็จญาณฯ วัดบวรฯ ปี45 เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ ตอกโค้ต+หมายเลข++15
 • โดย : อาบูกาซิม  VIP  (6430)
 • วันที่ : February 24, 2018 05:50:07
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 05:50:07
++พระผงกลีบบัว สมเด็จพระสังฆราช ว.บวรฯ ปี31++3
 • โดย : อาบูกาซิม  VIP  (6430)
 • วันที่ : February 24, 2018 05:49:08
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 05:49:08
พระสมเด็จพิมพ์คะแนน พระครูมูล วัดสุทัศน์ ปี 2495 (หายาก).....ปลุกเสกพิธีเดียวกับชินราขอินโดจีน
 • โดย : KOBAYASHI  VIP  (386)
 • วันที่ : February 24, 2018 05:41:55
 • ราคาเปิด : 670
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 01, 2018 05:41:55
พระปิดตา วัดบวรนิเวศวิหาร
 • โดย : kuakran  VIP   (1129)
 • วันที่ : February 24, 2018 01:38:13
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : March 06, 2018 01:38:13

หน้าที่ :  1