รายชื่อห้องประมูล

ห้องประมูล :

YOU MUST BE LOGGED IN TO CREATE A NEW TOPIC!


@เคาะแรกครับ เหรียญมหาเศรษฐี (รุ่นแรก) หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ เนื้ออัลปาก้าลงยาสีธงชาติ หมายเลข ๓๙๐สวยๆ พร้อมกล่องเดิมครับ@
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 02:18:05
 • ราคาเปิด : 589
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : July 08, 2017 02:18:05

@เคาะแรกครับ เหรียญมหาเศรษฐี (รุ่นแรก) หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ เนื้ออัลปาก้าลงยาสีธงชาติ หมายเลข ๕๒๖ สวยๆ พร้อมกล่องเดิมครับ@
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 02:17:50
 • ราคาเปิด : 589
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : July 08, 2017 02:17:50

@เคาะแรกเบา เหรียญรวยอุ่นใจ หันข้างรุ่นแรก หลวงพ่ออุ่นใจ วัดถนนโค้ง นครราชสีมา เนื้อทองแดง เลข ๑๐๓๙ สวยพร้อมกล่องเดิม@
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 02:13:35
 • ราคาเปิด : 249
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : July 19, 2017 02:13:35

@เคาะแรกเบา เหรียญรวยอุ่นใจ หันข้างรุ่นแรก หลวงพ่ออุ่นใจ วัดถนนโค้ง นครราชสีมา เนื้อทองแดง เลข ๑๙๕๘ สวยพร้อมกล่องเดิม@
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 02:13:18
 • ราคาเปิด : 249
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : July 19, 2017 02:13:18

@เคาะแรกเบา เหรียญรวยอุ่นใจ หันข้างรุ่นแรก หลวงพ่ออุ่นใจ วัดถนนโค้ง นครราชสีมา เนื้อทองแดง เลข ๑๙๓๘ สวยพร้อมกล่องเดิม@
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 02:10:56
 • ราคาเปิด : 249
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : July 19, 2017 02:10:56

@เคาะแรกเบา เหรียญรวยอุ่นใจ หันข้างรุ่นแรก หลวงพ่ออุ่นใจ วัดถนนโค้ง นครราชสีมา เนื้อทองแดง เลข ๑๖๖๒ สวยพร้อมกล่องเดิม@
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 02:10:44
 • ราคาเปิด : 249
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : July 19, 2017 02:10:44

@เคาะแรก เหรียญไข่เจริญพร รุ่นแรก หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย เหรียญปะฉลุ 3 ชิ้น พื้นหน้าทองทิพย์ พื้นหลังทองแดง องค์อัลปาก้า หมายเลข ๑๒๙ พร้อมกล่องเดิมครับ@
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 02:07:00
 • ราคาเปิด : 989
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : July 19, 2017 02:07:00

เหรียญพัดยศ พระครูมงคลวัฒนคุณ หลวงพ่อเพิ่ม วัดถ้ำไตรรัตน์ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รุ่นแรก ปี 2537
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 01:05:21
 • ราคาเปิด : 103
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 01, 2017 01:05:21

เหรียญหลวงพ่อพระพุทธวิเศษ วัดทุ่งศรีวิไล จ.อุบลราชธานี
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 01:04:50
 • ราคาเปิด : 99
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 01, 2017 01:04:50

พระครูโชติธรรมวัฒน์ ฉลองอายุ ๘๐ ปี วัดป่ามัชฌิมวงศ์รตนาราม อุดรธานี
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 01:04:30
 • ราคาเปิด : 95
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 01, 2017 01:04:30

พระครูวิมลธรรมกร(หลวงตาลิน) วัดศรีบุญเรืองปุตตาราม อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 01:04:12
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 01, 2017 01:04:12

***หลวงตามหาบัว พิมพ์โต๊ะหมู่ รุ่น เมตตามหามงคล/งานบุญประทายข้า วเปลือก วัดป่าบ้านตาดปี 49 เนื้อผง สวยๆกล่องเดิม***
 • โดย :
 • วันที่ : May 25, 2017 00:40:39
 • ราคาเปิด : 200
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 28, 2017 00:40:39

((วัดใจ 49 ))เหรียญหลวงพ่อสวัสดิ์ วัดมะค่า จ.นครราชสีมา (A-752)
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 16:48:45
 • ราคาเปิด : 39
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 16:48:45

((200))เหรียญพระครูวรญาณวิศิษฐ์ (น้อย ญาณวโร) วัดบุ่ง หลังพระแก้วมรกต ปี 18 จ.นครราชสีมา(A-870)
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 16:48:07
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 16:48:07

((วัดใจ 99 ))พระครูวิจิตรศาสนการ หลวงพ่อศรี ธรรมทินโน วัดด้ามพร้า เนื้อทองแดง จ.อุบลราชธานี A-55
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 16:47:34
 • ราคาเปิด : 89
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 16:47:34

((วัดใจ 99 ))เหรียญหันข้าง พระครูอโศกธรรมรัต(ลพ.เมือง) วัดหนองออก จ.นครราชสีมา(A-828)
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 16:47:00
 • ราคาเปิด : 89
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 16:47:00

((วัดใจ 99 )) เหรียญหลวงปู่นิล อิสสริโก วัดครบุรี หลังพระอาจารย์โป๊ะ จ.นครราชสีมา (B-831)
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 16:46:23
 • ราคาเปิด : 89
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 16:46:23

((วัดใจ 99 )) พระครูสุวรรณสันติธรรม วัดโพธิ์ทองเจริญ ปี36 จ.นครราชสีมา (B-686)
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 16:45:41
 • ราคาเปิด : 89
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 16:45:41

((200))พระอาจารย์ถาวร รุ่น1 ปี40 วัดหนองไผ่น้อย จ.นครราชสีมา B-211
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 16:45:09
 • ราคาเปิด : 180
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 16:45:09

((วัดใจ 99 )) เหรียญพระครูวุฒิประภากร รุ่นสอ.อ่างศิลา วัดราษฎร์เจริญ อุบลฯ ปี38 (B-640)
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 16:44:31
 • ราคาเปิด : 89
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 16:44:31

หลวงพ่อเทียน จารุวณฺโณ ที่ระลึกสร้างศาลา ปี34 วัดปรางค์น้อย จ.นครราชสีมา B-1042
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 16:44:20
 • ราคาเปิด : 89
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 13, 2017 16:44:20

เหรียญหลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด 8รอบ96พรรษา ปี2552 ตอก3โค๊ต
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:22:46
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 15:22:46

เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย นครราชสีมา ปี2537 ตอกโค๊ต
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:22:40
 • ราคาเปิด : 200
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 15:22:40

เหรียญหลวงพ่อโชติ ระลึกชาติ วัดวชิราลงกรณ์ นครราชสีมา ปี2517
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:22:33
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 15:22:33

เหรียญหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน ปี2528
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:22:26
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 15:22:26

เหรียญหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน 5รอบ ปี2524
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:22:20
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 15:22:20

เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อดี วัดหนองจอก จ.นครราชสีมา
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:06:56
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 08, 2017 15:06:56

เหรียญท้าวสุรนารี ปี 2537 เนื้อทองเเดง
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:06:28
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 08, 2017 15:06:28

เหรียญเจริญพร หลวงปู่พรมมา วัดสวนหินนางคอย ปี2537 เนื้อทองแดง
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:06:01
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 08, 2017 15:06:01

เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งศรีวิไล จ.อุบลราชธานี ปี2526 เนื้อทองแดง
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:05:35
 • ราคาเปิด : 110
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 08, 2017 15:05:35

ล็อกเก็ต หลวงปู่คง วัดตะคร้อ จ นครราชสีมา
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:05:08
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 08, 2017 15:05:08

หลวงปู่รอด วัดทุ่งศรีเมือง พศ 2522 เนื้อทองเเดง
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 15:02:58
 • ราคาเปิด : 110
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 08, 2017 15:02:58

เหรียญหลวงพ่อฉาย วัดบ้านโคกน้อย นครราชสีมา ปี2524
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:30:04
 • ราคาเปิด : 79
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 31, 2017 14:30:04

*** จ.นครราชสีมา *** เหรียญพระครูสิริปิยธรรม วัดพระปรางค์สีดา รุ่นมหาลาภ ๕๙ ปี
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:23:44
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 03, 2017 14:23:44

*** จ.นครราชสีมา *** พระผงดวงเศรษฐี รุ่นแรก หลวงปู่บุญ วัดหลวงราชบำรุง ปี๒๕๕๙
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 14:23:37
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 03, 2017 14:23:37

เหรียญหลวงพ่อปลัดรุย วัดโนนพุทธา นครราชสีมา
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 13:57:45
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 31, 2017 13:57:45

เหรียญหลวงพ่อดี วัดหนองจอก จ.นครราชสีมา รุ่นแรก ปี2529
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 13:52:09
 • ราคาเปิด : 280
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 31, 2017 13:52:09

เหรียญพระครูขันตยาธิคุณ วัดโพธิ์ศรีสุวรรณาราม(แสงน้อย) จ.อุบลฯ ปี2538
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 13:40:02
 • ราคาเปิด : 380
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 31, 2017 13:40:02

*** จ.นครราชสีมา *** เหรียญที่ระลึกงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 13:34:45
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 03, 2017 13:34:45

เหรียญอุปัชญาน จันทร์ วัดโพธิ์นิมิตร โคราช ปี19สวยๆครับ
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 13:13:16
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 13:13:16

เหรียญอุปัชญาน จันทร์ วัดโพธิ์นิมิตร โคราช ปี19สวยๆครับ
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 13:12:45
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 29, 2017 13:12:45

++เหรียญหลวงพ่อค้าน วัดดอยชุมช้าง จ.นครราชสีมา ปี ๒๕๒๒++7
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 10:58:31
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 03, 2017 10:58:31

++เหรียญเสมาพระพุทธ หลวงหลวงปู่โชติ วัดโคกพรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ++14
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 10:58:28
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 03, 2017 10:58:28

++เหรียญหลวงพ่อบุญรอด วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ ปี22++4
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 10:58:26
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 03, 2017 10:58:26

++เหรียญหน้าวัว หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ออกวัดป่าสาระวารี จ.อุดรธานี งานผูกพัทธสีมา ปี37++14
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 10:58:24
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 03, 2017 10:58:24

++ เหรียญหลวงปู่มั่น ทัตโต วัดบ้านโนนเจริญ อุบลราชธานี วัดสระไม้แดง ชัยนาท ปี32++4
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 10:58:21
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : June 03, 2017 10:58:21

เหรียญหลวงปู่จื่อ รุ่นเจริญพรล่าง เนื้อทองแดงมันปูผิวรุ้ง วัดเขาตาเงาะอุดมพร ชัยภูมิ พร้อมกล่อง หมายเลข 3343
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 10:42:30
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 27, 2017 10:42:30

เหรียญหลวงปู่จื่อ รุ่นเจริญพรล่าง เนื้อทองแดงมันปูผิวรุ้ง วัดเขาตาเงาะอุดมพร ชัยภูมิ พร้อมกล่อง หมายเลข 2975
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 10:42:13
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 27, 2017 10:42:13

เหรียญหลวงปู่จื่อ รุ่นเจริญล่าง เนื้อทองแดงมันปูผิวรุ้ง วัดเขาตาเงาะอุดมพร ชัยภูมิ พร้อมกล่อง หมายเลข 2833
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 10:41:47
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 27, 2017 10:41:47

เหรียญหลวงปู่จื่อ รุ่นเจริญล่าง เนื้อทองแดงมันปูผิวรุ้ง วัดเขาตาเงาะอุดมพร ชัยภูมิ พร้อมกล่อง หมายเลข 3325
 • โดย :
 • วันที่ : May 24, 2017 10:41:23
 • ราคาเปิด : 190
 • ราคาขณะนี้ -
 • ผู้เสนอราคา :
 • วันที่ปิด : May 27, 2017 10:41:23

หน้าที่ :  1