เมนูหลัก

...วัดใจ 150 บาท"มาพร้อมบัตร U"เสือกระดูกแกะ หลวงพ่อสาย วัดบางเหี้ย จ.สมุทรปราการ...

ปิด สร้างโดย: เมืองสมุทร  VIP   (3084)

...วัดใจ 150 บาท"มาพร้อมบัตร U"เสือกระดูกแกะ หลวงพ่อสาย วัดบางเหี้ย จ.สมุทรปราการ...

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!

วันที่เริ่ม January 13, 2018 13:35:34
วันที่ปิดประมูล January 14, 2018 13:47:12
ราคาเปิด100
เพิ่มครั้งละ50
ธนาคารธนชาติ (ตลาดมหาชัย) ,

hanhan

ผู้เสนอราคาล่าสุด

2100

ราคาล่าสุด


ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ
แสดงทั้งหมด (27)
moltol  (5)
January 14, 2018 13:40:07
1700
กองบุญ  VIP   (220)
January 14, 2018 13:40:08 Auto Bid
1750
moltol  (5)
January 14, 2018 13:40:15
1800
กองบุญ  VIP   (220)
January 14, 2018 13:40:15 Auto Bid
1850
moltol  (5)
January 14, 2018 13:40:21
1900
กองบุญ  VIP   (220)
January 14, 2018 13:40:22 Auto Bid
1950
moltol  (5)
January 14, 2018 13:40:33
2000
กองบุญ  VIP   (220)
January 14, 2018 13:40:33 Auto Bid
2000
moltol  (5)
January 14, 2018 13:40:39
2050
hanhan  (193)(1)
January 14, 2018 13:42:13
2100

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา
รายการปิดแล้ว!


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น