ห้องประมูล :

ท่านต้อง LOGIN เพื่อสร้างรายการประมูล!

34#องค์นึงทุนสูงครับ ไม่ใช่ถูกๆนะครับ ผงเก่าเพียบ จัดให้ด้วยใจ ตามคำเรียกร้อง หมดแล้วหมดเลยนะครับ อย่าพลาด ไม่ได้มีง่ายๆนะครับ องค์ใหญ่ ทุนสูง มวลสารเพียบ เสกหลายพิธีในโบสถ์วัดสพานสูง หายาก จารมือเต็มสูตร โดยพระอาจารย์แว่น วัดสพานสูง วัดใจ 10 บาท หายาก พร
24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : nungfino  VIP   (28588)
 • วันที่ : June 23, 2017 16:37:23
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 110
 • ผู้ชนะ : poonwin  (344)
 • วันที่ปิด : June 24, 2017 17:09:59
30#องค์นึงทุนสูงครับ ไม่ใช่ถูกๆนะครับ ผงเก่าเพียบ จัดให้ด้วยใจ ตามคำเรียกร้อง หมดแล้วหมดเลยนะครับ อย่าพลาด ไม่ได้มีง่ายๆนะครับ องค์ใหญ่ ทุนสูง มวลสารเพียบ เสกหลายพิธีในโบสถ์วัดสพานสูง หายาก จารมือเต็มสูตร โดยพระอาจารย์แว่น วัดสพานสูง วัดใจ 10 บาท หายาก พร
24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : nungfino  VIP   (28588)
 • วันที่ : June 23, 2017 16:35:11
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 110
 • ผู้ชนะ : poonwin  (344)
 • วันที่ปิด : June 24, 2017 17:12:44
31#องค์นึงทุนสูงครับ ไม่ใช่ถูกๆนะครับ ผงเก่าเพียบ จัดให้ด้วยใจ ตามคำเรียกร้อง หมดแล้วหมดเลยนะครับ อย่าพลาด ไม่ได้มีง่ายๆนะครับ องค์ใหญ่ ทุนสูง มวลสารเพียบ เสกหลายพิธีในโบสถ์วัดสพานสูง หายาก จารมือเต็มสูตร โดยพระอาจารย์แว่น วัดสพานสูง วัดใจ 10 บาท หายาก พร
24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : nungfino  VIP   (28588)
 • วันที่ : June 23, 2017 16:35:43
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 110
 • ผู้ชนะ : poonwin  (344)
 • วันที่ปิด : June 24, 2017 17:12:52
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว หลังยันต์อุ พระครูอุดมวิชชากร หลวงปู่เหมือน วัดกำแพง ชลบุรี พ.ศ.2522
new item
 • โดย : porgws  VIP  (53)
 • วันที่ : June 23, 2017 20:14:48
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 20:14:48
พระปิดตามหาอุตม์ หลังยันต์อุ พระครูอุดมวิชชากร เหมือน พ.ศ.๒๕๒๒
new item
 • โดย : porgws  VIP  (53)
 • วันที่ : June 23, 2017 20:11:51
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 20:11:51
พระปิดตาแช่น้ำมนต์ หลวงปุ่ทิม วัดพระขาว สภาพสวย 002 ราคาเบาๆๆ ครับ
new item
 • โดย : aootbk  VIP  (319)
 • วันที่ : June 23, 2017 17:49:45
 • ราคาเปิด : 9
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : June 27, 2017 17:49:45
34#องค์นึงทุนสูงครับ ไม่ใช่ถูกๆนะครับ ผงเก่าเพียบ จัดให้ด้วยใจ ตามคำเรียกร้อง หมดแล้วหมดเลยนะครับ อย่าพลาด ไม่ได้มีง่ายๆนะครับ องค์ใหญ่ ทุนสูง มวลสารเพียบ เสกหลายพิธีในโบสถ์วัดสพานสูง หายาก จารมือเต็มสูตร โดยพระอาจารย์แว่น วัดสพานสูง วัดใจ 10 บาท หายาก พร
new item 24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : nungfino  VIP   (28588)
 • วันที่ : June 23, 2017 16:37:23
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 110
 • ผู้ชนะ : poonwin  (344)
 • วันที่ปิด : June 24, 2017 17:09:59
33#องค์นึงทุนสูงครับ ไม่ใช่ถูกๆนะครับ ผงเก่าเพียบ จัดให้ด้วยใจ ตามคำเรียกร้อง หมดแล้วหมดเลยนะครับ อย่าพลาด ไม่ได้มีง่ายๆนะครับ องค์ใหญ่ ทุนสูง มวลสารเพียบ เสกหลายพิธีในโบสถ์วัดสพานสูง หายาก จารมือเต็มสูตร โดยพระอาจารย์แว่น วัดสพานสูง วัดใจ 10 บาท หายาก พร
new item 24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : nungfino  VIP   (28588)
 • วันที่ : June 23, 2017 16:36:49
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 110
 • ผู้ชนะ : poonwin  (344)
 • วันที่ปิด : June 24, 2017 17:13:04
32#องค์นึงทุนสูงครับ ไม่ใช่ถูกๆนะครับ ผงเก่าเพียบ จัดให้ด้วยใจ ตามคำเรียกร้อง หมดแล้วหมดเลยนะครับ อย่าพลาด ไม่ได้มีง่ายๆนะครับ องค์ใหญ่ ทุนสูง มวลสารเพียบ เสกหลายพิธีในโบสถ์วัดสพานสูง หายาก จารมือเต็มสูตร โดยพระอาจารย์แว่น วัดสพานสูง วัดใจ 10 บาท หายาก พร
new item 24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : nungfino  VIP   (28588)
 • วันที่ : June 23, 2017 16:36:20
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 110
 • ผู้ชนะ : poonwin  (344)
 • วันที่ปิด : June 24, 2017 17:12:58
31#องค์นึงทุนสูงครับ ไม่ใช่ถูกๆนะครับ ผงเก่าเพียบ จัดให้ด้วยใจ ตามคำเรียกร้อง หมดแล้วหมดเลยนะครับ อย่าพลาด ไม่ได้มีง่ายๆนะครับ องค์ใหญ่ ทุนสูง มวลสารเพียบ เสกหลายพิธีในโบสถ์วัดสพานสูง หายาก จารมือเต็มสูตร โดยพระอาจารย์แว่น วัดสพานสูง วัดใจ 10 บาท หายาก พร
new item 24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : nungfino  VIP   (28588)
 • วันที่ : June 23, 2017 16:35:43
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 110
 • ผู้ชนะ : poonwin  (344)
 • วันที่ปิด : June 24, 2017 17:12:52
30#องค์นึงทุนสูงครับ ไม่ใช่ถูกๆนะครับ ผงเก่าเพียบ จัดให้ด้วยใจ ตามคำเรียกร้อง หมดแล้วหมดเลยนะครับ อย่าพลาด ไม่ได้มีง่ายๆนะครับ องค์ใหญ่ ทุนสูง มวลสารเพียบ เสกหลายพิธีในโบสถ์วัดสพานสูง หายาก จารมือเต็มสูตร โดยพระอาจารย์แว่น วัดสพานสูง วัดใจ 10 บาท หายาก พร
new item 24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : nungfino  VIP   (28588)
 • วันที่ : June 23, 2017 16:35:11
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 110
 • ผู้ชนะ : poonwin  (344)
 • วันที่ปิด : June 24, 2017 17:12:44
พระปิดตาเนื้อผง หลังยันต์ดวง วัดนิมมานรดี บางแค จ.กรุงเทพฯ
new item
 • โดย : punnawit  VIP  (4057)
 • วันที่ : June 23, 2017 15:06:18
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 15:06:18
พระปิดตา รุ่นปลดหนี้ หลวงพ่อพัฒน์ วัดเกาะแก้วอรุณคาม สระบุรี
new item
 • โดย : punnawit  VIP  (4057)
 • วันที่ : June 23, 2017 15:06:02
 • ราคาเปิด : 90
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 15:06:02
พระปิดตาจัมโบ้ วัดหนองกระทุ่ม นครปฐม
new item
 • โดย : punnawit  VIP  (4057)
 • วันที่ : June 23, 2017 15:05:46
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 15:05:46
พระปิดตาเนื้อผง หลวงพ่อพูลทรัย์ วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี
new item
 • โดย : punnawit  VIP  (4057)
 • วันที่ : June 23, 2017 15:05:28
 • ราคาเปิด : 110
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 15:05:28
พระปิดตาจัมโบ้ วัดหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
new item
 • โดย : punnawit  VIP  (4057)
 • วันที่ : June 23, 2017 15:05:05
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 15:05:05
*** จ.แพร่ *** พระปิดตาเนื้อว่าน ๑๐๘ วัดวังวน ปี๒๕๕๖
new item
พระปิดตาเนื้อโลหะหลังยันต์ ๑๕ สวยๆเก่าๆไม่รู้ที่ครับ
new item
 • โดย : sarees  VIP  (2488)(2)
 • วันที่ : June 23, 2017 13:15:03
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : June 28, 2017 13:15:03
พระปิดตาหลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม อยุธยา ตระกรุดเงินตอกโค๊ตหมายเลข มีเส้นเกศาสวยๆครับ
new item
 • โดย : sarees  VIP  (2488)(2)
 • วันที่ : June 23, 2017 13:14:42
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : June 28, 2017 13:14:42
พระปิดตาเนื้อผงใบลาน พระแท้ เก่า (ไม่ทราบที่) @ 150
new item
 • โดย : 88amulet  VIP  (424)
 • วันที่ : June 23, 2017 12:49:03
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 12:49:03
พระปิดตา วัดถลุงทอง จ.นครศรีธรรมราช เนื้อนวะเเก่เงิน ปี 51
new item
 • โดย : ต๋อดโรงเจ  VIP  (5380)
 • วันที่ : June 23, 2017 12:18:39
 • ราคาเปิด : 130
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : June 30, 2017 12:18:39
วัดใจ...พระปิดตานะหัวเข่า ปี2514 เนื้อตะกั่ว วัดโคนอน กทม. พร้อมบัตรรับประกัน
new item 24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : ping  VIP   (2004)
 • วันที่ : June 23, 2017 12:12:00
 • ราคาเปิด : 10
 • ราคาขณะนี้ : 70
 • ผู้ชนะ : ชัย3236  (19)(1)
 • วันที่ปิด : June 24, 2017 12:52:31
++พระปิดตา ครูบาน้อย ว.ศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่++16
new item
 • โดย : อาบูกาซิม  VIP  (5891)(1)
 • วันที่ : June 23, 2017 12:11:04
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 12:11:04
++พระปิดตา ขี่ไก่ วัดยาง กรุงเทพ ฯ++6
new item
 • โดย : อาบูกาซิม  VIP  (5891)(1)
 • วันที่ : June 23, 2017 11:55:16
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 11:55:16
ปิดตารุ่นแรกท้องอุ เนื้อผงว่านผสมน้ำนมควาย หลวงพ่อเขียว วัดหรงบล จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2510 (B1)
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2535)
 • วันที่ : June 23, 2017 11:44:29
 • ราคาเปิด : 3450
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 11:44:29
ปิดตารุ่นแรกท้องอุ เนื้อผงว่านผสมน้ำนมควาย หลวงพ่อเขียว วัดหรงบล จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2510 (A6)
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2535)
 • วันที่ : June 23, 2017 11:44:25
 • ราคาเปิด : 3450
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 11:44:25
ปิดตาหลังรูปเหมือน หลวงพ่อคูณ ญาณวิทยาคม 72 พ.ศ. 2537 เนื้อทองแดง ตอกโค้ด (2)
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2535)
 • วันที่ : June 23, 2017 11:44:22
 • ราคาเปิด : 1750
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 11:44:22
ปิดตามือไขว้หล่อโบราณ พระอาจารย์ดิษฐ์ วัดปากสระ จ.พัทลุง
new item
 • โดย : Ting_sathu  VIP   (2535)
 • วันที่ : June 23, 2017 11:44:19
 • ราคาเปิด : 9900
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 11:44:19
พระปิดตาโยงก้น เนื้อผงคลุกรัก หลวงปู่เหมือน วัดกำแพง ชลบุรี
new item
 • โดย : แสนมงคล  VIP   (2720)
 • วันที่ : June 23, 2017 10:28:52
 • ราคาเปิด : 480
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 10:28:52
พระปิดตาพระครูเทพโลกอุดร
new item
 • โดย : แสนมงคล  VIP   (2720)
 • วันที่ : June 23, 2017 10:21:36
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 10:21:36
พระปิดตาพระครูเทพโลกอุดร
new item
 • โดย : แสนมงคล  VIP   (2720)
 • วันที่ : June 23, 2017 10:21:33
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 10:21:33
พระปิดตาเนื้อผง........ไม่ทราบที่
new item
 • โดย : KOBAYASHI  VIP  (190)
 • วันที่ : June 23, 2017 10:08:45
 • ราคาเปิด : 150
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : June 28, 2017 10:08:45
พระปิดตา วัดเสมียนนารี กรุงเทพ พระดี พิะีใหญ่ สวยมาก ๆ
new item
 • โดย : maxi  VIP  (1269)
 • วันที่ : June 23, 2017 10:03:02
 • ราคาเปิด : 110
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : June 28, 2017 10:03:02
พระปิดตา มหาลาภ วัดดอนสว่าง กาญจนบุรี
new item
 • โดย : maxi  VIP  (1269)
 • วันที่ : June 23, 2017 10:02:57
 • ราคาเปิด : 120
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : June 28, 2017 10:02:57
พระปิดตา หลังยัตน์ ปี 2540 สายชลบุรี
new item
 • โดย : maxi  VIP  (1269)
 • วันที่ : June 23, 2017 10:02:53
 • ราคาเปิด : 120
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : June 28, 2017 10:02:53
พระปิดตา หลวงพ่อผ่อง หลังยันต์ สายชลบุรี
new item
 • โดย : maxi  VIP  (1269)
 • วันที่ : June 23, 2017 10:02:48
 • ราคาเปิด : 120
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : June 28, 2017 10:02:48
ปิดตายันต์ยุ่งเนื้อตะกั่ว พิธีวัดโคนอน ปี2514-2515(2องค์)
new item 24 hour left ถึงขั้นต่ำแล้ว
 • โดย : pire2499  VIP  (1331)
 • วันที่ : June 23, 2017 09:45:47
 • ราคาเปิด : 50
 • ราคาขณะนี้ : 150
 • ผู้ชนะ : ชัย3236  (19)(1)
 • วันที่ปิด : June 24, 2017 14:37:47
++พระปิดตาหลวงพ่อ มหาวารี วัด ทรงธรรม รุ่น มงคลเขื่อนขันธ์ ปี 38 จสมุทรปราการ++13
new item
 • โดย : อาบูกาซิม  VIP  (5891)(1)
 • วันที่ : June 23, 2017 06:52:48
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 06:52:48
++พระปิดตา"รวยไม่เลิก" ว.ปรกฯ จ.สมุทรสงคราม ปี 19++9
new item
 • โดย : อาบูกาซิม  VIP  (5891)(1)
 • วันที่ : June 23, 2017 06:52:38
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 06:52:38
ขายถูกค่ะ พระปิดตาพร้อมซองเดิมรุ่น 108 ปี ลป.โต๊ะ วัดประดู่ฯ ปี 38
new item
 • โดย : Aura_pan  VIP  (1560)(2)
 • วันที่ : June 23, 2017 06:23:27
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 06:23:27
ขายถูกค่ะ พระปิดตาพร้อมซองเดิมรุ่น 5 มีนาคม ลป โต๊ะ
new item
 • โดย : Aura_pan  VIP  (1560)(2)
 • วันที่ : June 23, 2017 06:22:30
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 06:22:30
ขายถูกค่ะ พระผงปิดตาผงคลุกรัก ลพ ภู วัดท่าฬ่อ พิจิตร
new item
 • โดย : Aura_pan  VIP  (1560)(2)
 • วันที่ : June 23, 2017 06:21:18
 • ราคาเปิด : 1000
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 06:21:18
ขายถูกค่ะ พระผงปิดตามีลาภรุ่นแรก ลพ แช่ม วัดดอนยายหอม นครปฐม
new item
 • โดย : Aura_pan  VIP  (1560)(2)
 • วันที่ : June 23, 2017 06:21:16
 • ราคาเปิด : 500
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 06:21:16
ขายถูกค่ะ พระปืดตาเนื้อดิน ลพ น้อย วัดธรรมศาลา นครปฐม
new item
 • โดย : Aura_pan  VIP  (1560)(2)
 • วันที่ : June 23, 2017 06:21:13
 • ราคาเปิด : 500
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 06:21:13
++พระปิดตา หลวงพ่อ แก้ว ว.ช่องลม จ.สมุทรสาคร ปี 25++15
new item
 • โดย : อาบูกาซิม  VIP  (5891)(1)
 • วันที่ : June 23, 2017 05:37:00
 • ราคาเปิด : 140
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 05:37:00
ปิดตา หลวงพ่อเพชร วัดในกลาง เพชรบุรี
new item
 • โดย : x_blackdog  VIP  (14520)
 • วันที่ : June 23, 2017 05:20:23
 • ราคาเปิด : 60
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 05:20:23
พระปิดตา
new item
 • โดย : imsookpra  VIP  (572)
 • วันที่ : June 23, 2017 04:51:30
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 04:51:30
พระปิดตา
new item
 • โดย : imsookpra  VIP  (572)
 • วันที่ : June 23, 2017 04:48:37
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 04:48:37
พระปิดตา
new item
 • โดย : imsookpra  VIP  (572)
 • วันที่ : June 23, 2017 04:46:18
 • ราคาเปิด : 100
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 04:46:18
ลูกอมปิดตา .....เคาะแรก
new item
 • โดย : สุขี  VIP   (2085)
 • วันที่ : June 23, 2017 04:06:30
 • ราคาเปิด : 500
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : July 03, 2017 04:06:30
ลพ.เริ่ม ปรโม .. พระปิดตาปรโม
new item
 • โดย : chiew_09  VIP  (638)
 • วันที่ : June 23, 2017 03:56:50
 • ราคาเปิด : 400
 • ราคาขณะนี้ : -
 • วันที่ปิด : June 30, 2017 03:56:50

หน้าที่ :  1