เมนูหลัก

ขุนแผนเก้าอังคารธาตุบูรพาจารย์ ผสมพระอรหันตธาตุ ผงอังคารพ่อแม่บูรพาจารย์

เปิด สร้างโดย: สุขี  VIP   (2224)

มีแค่150 องค์         พระขุนแผน9อังคารธาตุ  เนื้อเถ้าอังคารพ่อแม่ครูจารย์ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม , หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี , หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโณ, หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร , หลวงปู่จันทา ถาวโร , หลวงปู่เพียร วิริโย , หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล , หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ  โรยพลอยเมตตาหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน และหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญมากโร ,ธนบัตรอาจารย์โหง้วกิมโคย มี2 วรรณะ ขาว และแดง เฉพาะวรรณะแดงได้ผสมกระเบื้องหลังคากุฎิหลวงปู่ตื๊อ อจลธัมโม สร้างพระด้วยใจศรัทธา เพื่อเจริญศรัทธาสืบพระศาสนา กดพระด้วยมือไป..ใจภาวนา..  จำนวนสร้างรวมทุกเนื้อ 1285 องค์ ปลุกเสก 3 วาระ ปลุกเสกวาระแรก...โดยหลวงพ่อขันตี วัดป่าม่วงไข่ จ.เลย วันที่ 11 มี.ค 2558 เวลา 14.39 น วาระที่ 2... หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ จ.เลย ปลุกเสก วันที่ 11 มี.ค 2558 เวลา 16.39 น วาระที่ 3 ... หลวงปู่หนูเพชร วัดป่าภูมิพิทักษ์ จ.สกลนคร ปลุกเสก วันที่ 12 มี.ค 2558 เวลา 16.39 น ..คณะผู้จัดสร้างได้รวมอังคารธาตุและเกศาพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมธานที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมารวมอยู่ในพระขุนแผนรุ่นเก้าอังคารธาตุเพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ท่านที่ได้รับไป...ขออาราธนาบารมีองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้โปรดคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวจงพบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม สาธุ สาธุ สาธุ ..คณะผู้จัดสร้างได้รวมอังคารธาตุและเกศาพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมธานที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมารวมอยู่ในพระขุนแผนรุ่นเก้าอังคารธาตุเพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ท่านที่ได้รับไป...ขออาราธนาบารมีองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้โปรดคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวจงพบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม สาธุ สาธุ สาธุ  

เหลือเวลา

วันที่เริ่ม January 13, 2018 21:07:41
วันที่ปิดประมูล January 23, 2018 21:07:41
ราคาเปิด5400
เพิ่มครั้งละ100
ธนาคารกสิกรไทย (พัทยากลาง) , กสิกรไทย (พัทยากลาง) ,

-

ผู้เสนอราคาล่าสุด

5400

ราคาล่าสุด


ประวัติการประมูล

ประวัติการเสนอราคา

ชื่อสมาชิก/วันที่เสนอราคา เสนอ

ประวัติการเสนอราคา

เหลือเวลา


ต้องการเข้าร่วมประมูล !

ท่านต้องเป็นสมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น