คุณอยู่ที่ » กระดานข่าว » ที่ไหนมีงานสรรหามาบอก » ประเพณีอัฐมีบูชา

ห้องสนทนา หัวข้อ : ประเพณีอัฐมีบูชา

โดยข้อความ
bubu123หัวข้อ: ประเพณีอัฐมีบูชา

เมื่อ : June 5, 2015, 10:56 a.m.

User Avatar

ประเพณีอัฐมีบูชา

วันที่จัดงาน : เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2558

สถานที่จัดงาน : วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ชมการแสดงแสง สี เสียงและพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง ทอผ้าห่มพระธาตุ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใส่บาตรพระอสิติ กิจกรรมการแสดงบนเวที การจัดมหรสพอื่นๆ การออกร้านค้าและการละเล่น

ประเพณีอัฐมีบูชา

Top