คุณอยู่ที่ » กระดานข่าว » ที่ไหนมีงานสรรหามาบอก » ขอเชิญร่วมทำบุญ ในพิธีครอบฉัพพรรณรังสีพุทธบารมีหนุนดวง ณวัดพุทธโมกข์ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร วันที่ 20 มิ.ย.2558

ห้องสนทนา หัวข้อ : ขอเชิญร่วมทำบุญ ในพิธีครอบฉัพพรรณรังสีพุทธบารมีหนุนดวง ณวัดพุทธโมกข์ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร วันที่ 20 มิ.ย.2558

โดยข้อความ
เด็กแว้นหัวข้อ: ขอเชิญร่วมทำบุญ ในพิธีครอบฉัพพรรณรังสีพุทธบารมีหนุนดวง ณวัดพุทธโมกข์ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร วันที่ 20 มิ.ย.2558

เมื่อ : June 18, 2015, 10:35 a.m.

User Avatar

Top