คุณอยู่ที่ » กระดานข่าว » ที่ไหนมีงานสรรหามาบอก » ร่วมบุญ ๒๕๕๘ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันอาทิตย์แรกทุกเดือน วัดพระศรี บางเขน

ห้องสนทนา หัวข้อ : ร่วมบุญ ๒๕๕๘ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันอาทิตย์แรกทุกเดือน วัดพระศรี บางเขน

โดยข้อความ
Unknownหัวข้อ: ร่วมบุญ ๒๕๕๘ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันอาทิตย์แรกทุกเดือน วัดพระศรี บางเขน

เมื่อ : July 3, 2015, 12:02 p.m.

User Avatar

ร่วมบุญ ๒๕๕๘ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันอาทิตย์แรกทุกเดือน วัดพระศรี บางเขน

กำหนดไถ่ชีวิตโคกระบือครั้งต่อไป
เริ่มพิธี เวลา ๑๑:๓๐น

ทางวัดรณรงค์ ให้สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพในวันพิธี
ทางวัดขออณุญาติแจ้งกล่าว สำหรับสาธุชนที่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวาย 1 ตัวขึ้นไป ถ้าท่านประสงค์ร่วมพิธีถวายในวันงานขอให้ท่านโทรศัพท์ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ทางวัดฯ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เตรียมเครื่องถวาย ให้กับท่านได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทางวัดต้องขออภัยที่งานครั้งก่อนได้จัดเตรียมชุดถวาย+สถานที่นั่ง ให้ท่านไม่ทั่วถึงเนื่องด้วยสาธุชนไม่ยืนยันการเข้าร่วมพิธี และเจ้าหน้าที่ทางวัด ก็มีจำนวนน้อยกว่าผู้มีร่วมงาน

ติดต่อทุกวันเวลา 8:30-17:00 น.
- โทร 02-521-1567, 02-521-5427
- FAX 02-986-0834, 02-521-5426
- Email [email protected]

ที่มา http://board.palungjit.org/…/%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0…

 

Top