คุณอยู่ที่ » กระดานข่าว » ที่ไหนมีงานสรรหามาบอก » ขอเรียนเชิญถวายแหล่งน้ำ และที่เก็บกักแก่วัดที่ขาดแคลนน้ำ

ห้องสนทนา หัวข้อ : ขอเรียนเชิญถวายแหล่งน้ำ และที่เก็บกักแก่วัดที่ขาดแคลนน้ำ

โดยข้อความ
Unknownหัวข้อ: ขอเรียนเชิญถวายแหล่งน้ำ และที่เก็บกักแก่วัดที่ขาดแคลนน้ำ

เมื่อ : Jan. 20, 2016, 10:38 a.m.

User Avatar
ด้วยเหตุภัยแล้ง ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป วัดต่าง ๆ ตามป่าเขา ได้รับความยากลำบากต่อปรากฏการณ์นี้กันมากมาย

จึงใคร่เรียนเชิญทุกท่านร่วมจัดหาแหล่งน้ำ ฯ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณภัยถวายแก่วัดต่าง ๆ เช่น วัดป่าดงใหญ่แก้ววิไล วัดป่าบ้านคำน้อย สำนักสงฆ์แก้งแต้ สำนักสงฆ์ภูด่างขาม วัดป่าภูผาแก้ว วัดป่าโนนสังข์ วัดป่าภูพานดานนางออ (ขุดบาดาลเพิ่ม) สำนักสงฆ์ภูวังพันธ์ (ขุดขยายสระน้ำเพิ่ม) และอื่น ๆ ซึ่งหลายวัดอยู่ระหว่างดำเนินการ และอีกหลายวัดจะได้ดำเนินการในเวลาอันใกล้นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้แหล่งน้ำเหล่านี้ จะเกิดประโยชน์อย่างไม่มีประมาณ และจะถูกใช้เป็นแหล่งน้ำหลักของแต่ละวัดตลอดไป

ด้วยพลานิสงส์ของการถวายแหล่งน้ำนี้ จงดลบันดาลให้ทุกท่านเป็นผู้อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำอุปโภคและบริโภคในทุกกาล-สถานที่ สมดังคำกล่าวของท่านผู้รู้ที่ว่า "จะเกิดอานิสงส์แก่ผู้กระทำทั้งกลางวันและกลางคืน" และถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขขะ พละ ธนสารสมบัติ และมรรคผลนิพพานตลอดกาลนานเทอญ

โดยร่วมกุศลทาง ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่ 016-2966-312 ชื่อบัญชี ดร.สุจินต์ อัศววิทูรทิพย์

ที่มา https://www.facebook.com/sujin.assawawitoontip
 
Top