คุณอยู่ที่ » กระดานข่าว » นานาทัศนะกับพระเครื่อง » --> ลักษณะการฝังบรรจุพระสมเด็จของหลวงปู่ลำภู

ห้องสนทนา หัวข้อ : --> ลักษณะการฝังบรรจุพระสมเด็จของหลวงปู่ลำภู

โดยข้อความ
nukro09หัวข้อ: --> ลักษณะการฝังบรรจุพระสมเด็จของหลวงปู่ลำภู

เมื่อ : Jan. 30, 2016, 10:49 p.m.

User Avatar
--> ลักษณะการฝังบรรจุพระสมเด็จของหลวงปู่ลำภู
 

***...มาทำความรู้จักลักษณะการฝังบรรจุพระสมเด็จของหลวงปู่ลำภูกันคัรบ...***

ลักษณะการบรรจุเก็บพระสมเด็จหลวงปู่ลำภู
การบรรจุพระสมเด็จที่หลวงปู่ลำภู ท่านจัดสร้างใน วัดบางขุนพรหม (วัดใหม่อมตรส) มี ๓ แบบ คือ


๑.พระฝังกรุใต้ต้นโพธิ์
๒.พระในโอ่งลายมังกร(ใส่น้ำมนต์)
๓.พระในกุฏิหลวงปู่ลำภู

๑.พระฝังกรุใต้ต้นโพธิ์
ลักษณะ พระในโอ่งดินกรุใต้ต้นโพธิ์จะพบคราบดินเกาะติดและด้วยเป็นพระฝังลงใต้ดิน อุณหภูมิจึงมีองศา ที่สูงกว่าอุณหภูมิปกติที่ด้านบน ด้วยความร้อนนี้จึงมีการผุดของน้ำมันที่เป็นตัวประสานในเนื้อพระ ทำให้ เกิดคราบไขบริเวณผิวพระเกาะผสมกับเนื้อดินในกรุ

 

๒.พระในโอ่งลายมังกร(ใส่น้ำมนต์)
ลักษณะ พระในโอ่งลายมังกรนี้ หลวงปู่ลำภูท่านจะนำพระบางส่วนที่สร้างเสร็จแล้วมาหย่อนในโอ่งมังกร พร้อมทั้งนำเศษดินจากกรุและเศษพระสมเด็จที่ตำเป็นผงแล้วมาโรยทับไว้ทุกครั้ง ดังนั้นพระชุดนี้ จึงมักจะ มีคราบฝุ่นผงเศษดินจากกรุแและเ
ศษพระ กรุบางขุนพรหมเกาะติดอยู่บริเวณผิวของพระสมเด็จ โดยเฉพาะ องค์ที่นอนใต้ก้นโอ่งบางองค์พบเจอว่ามีการทับซ้อนของเศษผงพระกรุบางขุนพรหม มาเกาะรวมกันเป็น
จำนวนมากจนกลายเป็นกลุ่มก้อนสีเทาๆหรือสีดำๆก็มี

 

๓.พระที่ิหลวงปู่ลำภูท่านแจกกับมือ
ลักษณะ ผิวพระจะสะอาด หรือมีคราบแป้งโรยพิมพ์อยู่ ไม่มีคราบดิน คราบกรุ หรือ คราบน้ำมนต์ ปรากฎบนเนื้อผิวพระสมเด็จ

 

Top