คุณอยู่ที่ » กระดานข่าว » เรียนสมาชิกทุกท่าน » แจ้ง Username แดงบุปผา (คุณบุปผา วงค์กาวิน)

ห้องสนทนา หัวข้อ : แจ้ง Username แดงบุปผา (คุณบุปผา วงค์กาวิน)

โดยข้อความ
webmaster2หัวข้อ: แจ้ง Username แดงบุปผา (คุณบุปผา วงค์กาวิน)

เมื่อ : March 9, 2016, 9:37 a.m.

User Avatar

แจ้ง Username แดงบุปผา(คุณบุปผา วงค์กาวิน)

 

     ขอให้ท่านติดต่อเข้าสำนักงานภายใน 7 วัน มิฉะนั้นทางทีมงานจะขอยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านและจะส่งมอบเอกสารให้กับคู่กรณีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

 

                                          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Top
ชัช เมืองคอนความคิดเห็น: ตอบกลับ: แจ้ง Username แดงบุปผา (คุณบุปผา วงค์กาวิน)

เมื่อ : March 11, 2016, 11:39 a.m.

User Avatar

ผมก็อีกคนครับที่โดน

Top