คุณอยู่ที่ » กระดานข่าว » นานาทัศนะกับพระเครื่อง » พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2497 เป็นพระพุทธรูปพุทธศิลปะสมัยล้านนา-ล้านช้าง

ห้องสนทนา หัวข้อ : พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2497 เป็นพระพุทธรูปพุทธศิลปะสมัยล้านนา-ล้านช้าง

โดยข้อความ
จักรพงษ์หัวข้อ: พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2497 เป็นพระพุทธรูปพุทธศิลปะสมัยล้านนา-ล้านช้าง

เมื่อ : March 12, 2016, 3:49 p.m.

User Avatar

สำหรัยผมพระพุทธรูป คือ งานศิลป์


_________________________________________
J.V.
Top
จักรพงษ์ความคิดเห็น: ตอบกลับ: พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2497 เป็นพระพุทธรูปพุทธศิลปะสมัยล้านนา-ล้านช้าง

เมื่อ : March 12, 2016, 3:51 p.m.

User Avatar

Logo


_________________________________________
J.V.
Top
จักรพงษ์ความคิดเห็น: ตอบกลับ: พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2497 เป็นพระพุทธรูปพุทธศิลปะสมัยล้านนา-ล้านช้าง

เมื่อ : March 12, 2016, 3:53 p.m.

User Avatar

Closed Up


_________________________________________
J.V.
Top
จักรพงษ์ความคิดเห็น: ตอบกลับ: พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2497 เป็นพระพุทธรูปพุทธศิลปะสมัยล้านนา-ล้านช้าง

เมื่อ : March 12, 2016, 4:01 p.m.

User Avatar

Frame Art


_________________________________________
J.V.
Top