คุณอยู่ที่ » กระดานข่าว » ที่ไหนมีงานสรรหามาบอก » ปฏิธินงานประกวดพระเครื่อง พระบูชา สมาคมพระเครื่อง พระบูชา ประเทศไทย

ห้องสนทนา หัวข้อ : ปฏิธินงานประกวดพระเครื่อง พระบูชา สมาคมพระเครื่อง พระบูชา ประเทศไทย

โดยข้อความ
Wanna Karnsombatหัวข้อ: ปฏิธินงานประกวดพระเครื่อง พระบูชา สมาคมพระเครื่อง พระบูชา ประเทศไทย

เมื่อ : July 24, 2016, 5:10 p.m.

User Avatar
งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
24 มกราคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (โซนบี) แจ้งวัฒนะ จัดโดย ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม บ.ทีโอที
21 กุมภาพันธ์ 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ สนามกีฬาหนองกระทิง จ.ลำปาง จัดโดย ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมือง นครลำปาง
28 กุมภาพันธ์ 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จัดโดย นิตยสารพระท่าพระจันทร์
13 มีนาคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย วัดห้วยมงคล ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องประจวบคีรีขันธ์
27 มีนาคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารเอนกประสงค์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 จ.ตรัง จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดตรัง
3 เมษายน 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จ.พิษณุโลก จัดโดย ชมรมพุทธศิลป์ชินราชพิษณุโลก
8 พฤษภาคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (โซนบี) แจ้งวัฒนะ จัดโดย กรมเสมียนตรา
22 พฤษภาคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโดย ตำรวจภูธรภาค 9
5 มิถุนายน 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (โซนบี) แจ้งวัฒนะ จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
12 มิถุนายน 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ ห้องสุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24 กรกฎาคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ภาคอีสานทั้ง 5 เขต
31 กรกฎาคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลางนครสวรรค์ จัดโดย ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ (ท้องถิ่น)
21 สิงหาคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ จัดโดย สมาคมฯ สาขาภาคเหนือ เขต 2
28 สิงหาคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน จัดโดย ตำรวจภูธร ภาค 7

 

Top
webmaster2ความคิดเห็น: ตอบกลับ: ปฏิธินงานประกวดพระเครื่อง พระบูชา สมาคมพระเครื่อง พระบูชา ประเทศไทย

เมื่อ : Nov. 2, 2016, 10:34 a.m.

User Avatar

สุดยอดครับ

Top