คุณอยู่ที่ » กระดานข่าว » เปิดรังของรัก » ยามว่างค้นมาลงเพื่อศึกษา พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เศียรแหลม สุดสวย และพระกำแพงซุ้มยอ ขอบคุณที่เข้ามาศึกษา วิพากษ์ได้เต็มที่ครับ

ห้องสนทนา หัวข้อ : ยามว่างค้นมาลงเพื่อศึกษา พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เศียรแหลม สุดสวย และพระกำแพงซุ้มยอ ขอบคุณที่เข้ามาศึกษา วิพากษ์ได้เต็มที่ครับ

โดยข้อความ
ชัยพลสุพรรณหัวข้อ: ยามว่างค้นมาลงเพื่อศึกษา พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เศียรแหลม สุดสวย และพระกำแพงซุ้มยอ ขอบคุณที่เข้ามาศึกษา วิพากษ์ได้เต็มที่ครับ

เมื่อ : Oct. 23, 2016, 5:14 p.m.

User Avatar
กรุวัดสามปลื้มเก็บมานานสวยมาก คิดส่งประกวดงานใหญ่ครั้งต่อไป พร้อมรายงานผล ส่วนกำแพงซุ้มยอก็ยังสมบูรณ์พอสมควร
_________________________________________
อิทธิพล
Top
ชัยพลสุพรรณความคิดเห็น: ตอบกลับ: ยามว่างค้นมาลงเพื่อศึกษา พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เศียรแหลม สุดสวย และพระกำแพงซุ้มยอ ขอบคุณที่เข้ามาศึกษา วิพากษ์ได้เต็มที่ครับ

เมื่อ : Oct. 23, 2016, 5:16 p.m.

User Avatar
เพิ่มเติมแง่มุมต่างๆ
_________________________________________
อิทธิพล
Top
ชัยพลสุพรรณความคิดเห็น: ตอบกลับ: ยามว่างค้นมาลงเพื่อศึกษา พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เศียรแหลม สุดสวย และพระกำแพงซุ้มยอ ขอบคุณที่เข้ามาศึกษา วิพากษ์ได้เต็มที่ครับ

เมื่อ : Oct. 23, 2016, 5:17 p.m.

User Avatar
พระกำแพงซุ้มยอครับ
_________________________________________
อิทธิพล
Top
ชัยพลสุพรรณความคิดเห็น: ตอบกลับ: ยามว่างค้นมาลงเพื่อศึกษา พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เศียรแหลม สุดสวย และพระกำแพงซุ้มยอ ขอบคุณที่เข้ามาศึกษา วิพากษ์ได้เต็มที่ครับ

เมื่อ : Oct. 23, 2016, 5:19 p.m.

User Avatar
ชมภาพด้านหน้าชัดๆครับ ยังไม่ได้เอาออกจากกรอบพลาสติก
_________________________________________
อิทธิพล
Top
webmaster2ความคิดเห็น: ตอบกลับ: ยามว่างค้นมาลงเพื่อศึกษา พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เศียรแหลม สุดสวย และพระกำแพงซุ้มยอ ขอบคุณที่เข้ามาศึกษา วิพากษ์ได้เต็มที่ครับ

เมื่อ : Nov. 2, 2016, 10:30 a.m.

User Avatar

สวยมากครับ

Top