คุณอยู่ที่ » กระดานข่าว » ฝากข่าวถึงเพื่อน » นึกอะไรไม่ออกบอก "นางฟ้าชาลี"

ห้องสนทนา หัวข้อ : นึกอะไรไม่ออกบอก "นางฟ้าชาลี"

โดยข้อความ
นางฟ้าชาลีหัวข้อ: นึกอะไรไม่ออกบอก "นางฟ้าชาลี"

เมื่อ : Dec. 7, 2016, 11:35 a.m.

User Avatar
นึกอะไรไม่ออก บอกนางฟ้าชาลี ^ . ^ !!
รับเช่า รับจำนำ พระเครื่องพระบูชา
 
วิธีการ ดำเนินการต่างๆ
 
1.ส่งรูปถ่ายพระเครื่อง พร้อมรายละเอียด มาที่
 
LINE ID. va3334888
 
-ต้องการเท่าไหร่ / เบอร์โทรที่สะดวก / ที่อยู่ / เลขที่บัญชี / user
2.รอการตอบกลับ ไม่เกิน 3 วันค่ะ
3.ถ้าผ่านขั้นตอน ที่ 1+2 แล้ว
-ทางเราจะจัดส่งแบบฟอร์มให้ทาง LINE หรือEMAIL+ ของท่าน
-ให้ท่านจัดส่งพระเครื่องมาที่ สนง.ดีดีพระ พร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
-(พร้อมแนบเงินค่าจัดส่งคืน EMS 100 บาท ระบุว่า "นางฟ้าชาลี")
4.ทำการตรวจสอบจากองค์จริง ไม่เกิน 3 วัน (ตรงตามรูป)
-ในกรณีพระแท้ น้องจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมส่ง SMS แจ้งค่ะ
***เงินที่โอนจะหักค่าโอน 25 บาท / 20,000 บาท
ตัวอย่าง
ท่านต้องการเงิน 17,500 บาท เวลาที่โอนจะหักค่าโอน 25 บาท
ท่านจะได้รับเงิน 17,475 บาทค่ะ
-ในกรณีพระไม่แท้ น้องขออนุญาตส่งกลับนะค่ะ
 
****การรับฝากพระเครื่อง (การรับจำนำ)
ดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ต่อเดือน
วงเงินขั้นต่ำ เริ่มที่ 1000 บาท
วางนานแค่ไหนก็ได้
จ่ายดอกขาดเกิน 2 เดือน ถือว่า ขาด นะค่ะ
 
ตัวอย่าง
ท่านรับเงิน วันที่ 5 เดือน 5 ปี 55
ท่านต้องจ่ายดอกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ในกรณีที่ท่านจ่ายดอกเดือน 6
และเดือน 7 ท่านอาจไม่สะดวกที่จะจ่าย เมื่อถึงเดือน 8 ท่านต้องจ่ายดอก
ถ้าท่านไม่จ่าย ให้ถือว่าของได้เปลี่ยนกรรมสิทธิ์การถือครองค่ะ
 
 
 
ติดต่อสอบถาม 089-3334888 LINE ID. va3334888 , @ddpra
 

 


_________________________________________
### นึ ก อ ะ ไ ร ไ ม่ อ อ ก บ อ ก น า ง ฟ้ า ช า ลี ###
Top
chettsongpraความคิดเห็น: ตอบกลับ: นึกอะไรไม่ออกบอก "นางฟ้าชาลี"

เมื่อ : Dec. 7, 2016, 7:38 p.m.

User Avatar

รับทราบครับ

Top
SOMSAWIความคิดเห็น: ตอบกลับ: นึกอะไรไม่ออกบอก "นางฟ้าชาลี"

เมื่อ : Jan. 12, 2017, 5:21 a.m.

User Avatar

ไม่สะดวกส่งทาง line มี e-mail ไหมครับ

Top
ศรศิลป์ความคิดเห็น: ตอบกลับ: นึกอะไรไม่ออกบอก "นางฟ้าชาลี"

เมื่อ : Jan. 22, 2017, 3:59 p.m.

User Avatar

เยี่ยมครับ

Top