คุณอยู่ที่ » กระดานข่าว » ฝากข่าวถึงเพื่อน » ขัอคว่าม

ห้องสนทนา หัวข้อ : ขัอคว่าม

โดยข้อความ
นิรนามหัวข้อ: ขัอคว่าม

เมื่อ : Dec. 31, 2016, 6:09 p.m.

User Avatar
www.amuletinter.com DNS เป็นบริการเครือข่ายที่แปลงชื่อเว็บไซต์ให้เป็นที่อยู่อินเทอร์เน็ต ข้อผิดพลาดนี้มักเกิดจากการไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือการกำหนดค่าเครือข่ายไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากเซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่ตอบสนองหรือไฟร์วอลล์ขัดขวาง Internet ไม่ให้เข้าถึงเครือข่าย ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตรวจสายเคเบิลและรีบูตเราเตอร์ โมเด็ม หรืออุปกรณ์เครื่องข่ายอื่นใด ที่คุณอาจใช้งานอยู่ ตรวจสอบการตั้งค่า DNS ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณหากไม่แน่ใจว่าข้อความนี้หมายถึงอะไร ลองปิดการคาดคะเนเครือข่าย หากมีอยู่ในรายการเป็นโปรแกรมที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเครือข่ายอยู่แล้ว ให้ลอง ลบจากรายการและเพิ่มกลับเข้าไปอีกครั้ง หากคุณใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์... ตรวจสอบการตั้งค่าพร็อกซีหรือติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อ ให้แน่ใจว่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ทำงานอยู่ ERR_NAME_NOT_RESOLVED
Top