คุณอยู่ที่ » กระดานข่าว » อยากซื้ออยากขายพระเครื่อง » มีดหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เล่ม3

ห้องสนทนา หัวข้อ : มีดหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เล่ม3

โดยข้อความ
Unknownหัวข้อ: มีดหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เล่ม3

เมื่อ : July 15, 2010, 2:02 p.m.

User Avatar

ใบมีดยาว 10”  ใบรวมด้าม 16”  เสียบมีดด้ามรวมฝักยาว 18”

Top
Unknownความคิดเห็น: ตอบกลับ: มีดหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เล่ม3

เมื่อ : July 15, 2010, 2:03 p.m.

User Avatar

สันมีดช่วงต่อด้ามหนามาก วัดได้ 2/8”(สองหุล)

Top
Unknownความคิดเห็น: ตอบกลับ: มีดหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เล่ม3

เมื่อ : July 15, 2010, 2:05 p.m.

User Avatar

” วัดจากคมมีดไปถึงสัน(ความกว้างจุดที่กว้างที่สุดของใบ) 1.5”

Top
Unknownความคิดเห็น: ตอบกลับ: มีดหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เล่ม3

เมื่อ : July 15, 2010, 2:06 p.m.

User Avatar

ใบมีดคมมากแบบมีดปาดตาล เหล็กเนื้อละเอียดและเก่ามากๆลายแกะแบบเซอะเป็นล่องไม่ได้ตอก

Top
Unknownความคิดเห็น: ตอบกลับ: มีดหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เล่ม3

เมื่อ : July 15, 2010, 2:15 p.m.

User Avatar

ด้ามและฝักถักด้วยหวายเก่าเดิมๆ เอกลักษณ์มีดของหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล คือมีสามฝังโลหะเป็นกษัตย์ที่สันมีด

Top
Unknownความคิดเห็น: ตอบกลับ: มีดหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เล่ม3

เมื่อ : July 15, 2010, 3:11 p.m.

User Avatar

อยากรู้ประวัติหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวลคลิ๊กไปดู http://www.krusiam.com/blog/view.asp?Blog_ID=B00436&Blog_GID=G00453&Blog_PID=P00832

พร้อมทั้งโชว์เหรียญรุ่นแรกที่ไม่ทันก็ยังเหลือแต่แก่นครับ

Top
Unknownความคิดเห็น: ตอบกลับ: มีดหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เล่ม3

เมื่อ : July 15, 2010, 6:06 p.m.

User Avatar

087-7840658  ยอดครับ ร้าน พันพระเครื่อง 

Top
Unknownความคิดเห็น: ตอบกลับ: มีดหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เล่ม3

เมื่อ : July 15, 2010, 6:46 p.m.

User Avatar

ประวัติหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลอ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นวัดดั้งเดิมที่เกี่ยวข้อง
    กับกองบิน ๔ มากที่สุด อยู่ห่างจากพื้นที่กองบิน ๔ ไม่ถึง๑ ก.ม. โดยอยู่
    ทิศเหนือของ กองบิน ๔ ( หลังกองบิน ๔ ) ซึ่งวัดนี้หลวงพ่อรุ่งเป็นผู้นำ
    นำสร้าง และเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก

                 หลวงพ่อรุ่ง ฆํคสุวณฺโณ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน
    พ.ศ.๒๔๑๒ ที่บ้านหัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยบิดาชื่อ แป้น
    แป้นโต โยมมารดาชื่อ พุ่ม แป้นโต อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดมะปราง
    เหลือง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมีหลวงพ่อปั้น วัดหัวถนน
    เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อเงิน วัดมะปรางเมือง เป็นกรรมวาจาจารย์
    หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล เป็นอนุสาวนาจารย์ เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำ
    พรรษา ณ วัดมะปรางเหลือง

                  ศึกษา - พัฒนา ได้ศึกษาธรรมวินัยที่วัดมะปรางเหลืองกับพระ
     กรรมวาจาจารย์ ทั้งคันถธุระและวิปัสสนาธุระปรากฏว่าท่านสามารถ
     หยั่งรู้ความเป็นไปของสัตว์ในคติภพต่างๆ เมื่อศึกษาจนเป็นที่พอใจ
     ในระดับหนึ่งแล้ว ท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านเกิดคือ
     วัดหัวหวาย และเมื่อวัดว่างเจ้าอาวาส ท่านก็ได้รับเป็นเจ้าอาวาสวัด
     หัวหวาย ในขณะที่พรรษาได้ประมาณ ๕ พรรษา 
 ต่อมาที่บ้านหัวหวายมีความเดือดร้อนลำเค็ญเกี่ยวกับเรื่องน้ำและสภาวะบีบคั้นด้านอื่นๆ ท่านสงสารญาติโยมจึงได้จาริก แสวงหาทำเลที่ตั้งหมู่บ้านใหม่
    โดยท่านได้ใช้วิชาที่ศึกษาเล่าเรียนมาเสี่ยงทายหาทำเลที่เหมาะสมประมาณ ๔-๕ ที่ จึงได้มาพบหนองน้ำที่มีนกเขาชุกชุมมากและมีนกเขาตัวหนึ่งสีนวลสวยงามเป็น
     จุดเด่นอยู่ด้วย ท่านจึงตกลงใจยึดทำที่เหมาะสมกลับไปนำญาติโยมจากบ้านหัวหวายอพยพมาอยู่ครั้งแรก ๓๐ ครอบครัว ต่อมาได้อพยพตามมาเป็นจำนวนมาก ท่าน
    ได้รื้อกุฏิและศาลาวัดหัวหวายมาสร้างที่ วัดหนองสีนวลด้วยโดยได้สร้าง วัดหนองสีนวล เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๔ ตรงกับรัชสมัยของพระปิยมหาราช ร.๕

                       ครั้งถึง พ.ศ.๒๔๕๓ ท่านได้พบ แสงศร และได้นำทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๖ ด้วยตนเอง ซึ่งพระแสงศรดังกล่าว
    จัดเป็นของสำคัญอีกอย่างหนึ่งในรัชสมัยของพระองค์ด้วย

                       ความเกี่ยวพันกับหลวงพ่อเดิมฯ หลวงพ่อรุ่งมีความเกี่ยวข้องเป็นญาติกับหลวงพ่อเดิม (เป็นลูกพี่หลวงพ่อเดิม แต่อ่อนกว่าหลวงพ่อเดิม ประมาณ 9 ปี)หลวงพ่อเดิมถือกำเนิดในปี พ.ศ. ๒๔๐๓ วันพุธ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีวอก จ.ศ. ๑๒๒๒ ตรงกับวันที่๖กุมภาพันธ์ ๒๔๐๓

หลวงพ่อรุ่งท่านถือกำเนิดเมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายนพ.ศ.๒๔๑๒ โดยโยมมารดาของท่านทั้งสองเป็น
    พี่น้องกันและท่านทั้งสองได้ช่วยกันปฏิบัติศาสนกิจมาโดยลำดับเช่น การก่อสร้างอุโบสถ วัดหนองสีนวล ก็ปรากฏว่าหลวงพ่อเดิมได้มีส่วนช่วยในการก่อสร้างจนสำเร็จ
    ลุล่วงอย่างรวดเร็ว

                        หลวงพ่อรุ่งได้พัฒนาวัดหนองสีนวลมาโดยลำดับจนถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๙ ท่านได้มรณภาพละสังขาร สิริรวมอายุได้ ๗๗ปี
     พรรษา ๕๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองสีนวล ๔๔ ปี

                        รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง กองบิน ๔ ได้ระลึกถึงพระคุณของท่านจึงได้หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ จากโรงหล่อใกล้วัดประดิษฐาราม
     กรุงเทพมหานคร ฐานกว้าง๓๒ นิ้ว หน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว ส่วนสูง ๓๙ นิ้ว ค่าหล่อ ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ได้ทำพิธีพร้อมพิธีพุทธาภิเษก
     วัตถุมงคล หลวงพ่อเพชรเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ วิหารหลวงพ่อเพชร ด้วย.

 

อุดมคติ หลวงพ่อรุ่ง
อย่าพึงเป็นคนนึกอยากตาย
พึงนึกถึงความตายของตน
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
จงทำดี ทำให้ได้ ทำให้เป็น

Top
Unknownความคิดเห็น: ตอบกลับ: มีดหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เล่ม3

เมื่อ : July 15, 2010, 6:54 p.m.

User Avatar

ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อรุ่งเป็นศิษย์อาจารย์ เดียวกับหลวงพ่อเดิมคือหลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล และหลวงพ่อเงิน วัดพระปรางค์เหลือง แถมยังปลุกเสกมีดทั้งหลวงพ่อเดิมเสกให้หลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อรุ่งเสกให้หลวงพ่อเดิมและถามว่าเก่งแค่ไหนต้องดูประวัติหลวงพ่อโอด วัดจันเสน

Top
Unknownความคิดเห็น: ตอบกลับ: มีดหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เล่ม3

เมื่อ : Aug. 11, 2010, 9:08 a.m.

User Avatar

พระบูชารัตนะ คลิ๊ก  http://www.dd-pra.com/pages/forum/detail.aspx?id=37911&rd=911

Top
ตาเสือพิจิตรความคิดเห็น: ตอบกลับ: มีดหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เล่ม3

เมื่อ : Aug. 13, 2010, 6:58 p.m.

User Avatar

มีดสวยมากครับ อยากเก็บไว้จังไม่รู้ปิดไว้สูงไหม

Top