เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชฯ หลังพระแก้วมรกฎ วัดราชบพิธ ครั้งที่1 ปี 2480

เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชฯ หลังพระแก้วมรกฎ วัดราชบพิธ ครั้งที่1 ปี 2480 รูปที่ 1
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชฯ หลังพระแก้วมรกฎ วัดราชบพิธ ครั้งที่1 ปี 2480 รูปที่ 2
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชฯ หลังพระแก้วมรกฎ วัดราชบพิธ ครั้งที่1 ปี 2480 รูปที่ 3
ชื่อพระเครื่อง เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชฯ หลังพระแก้วมรกฎ วัดราชบพิธ ครั้งที่1 ปี 2480
แบ่งปัน
หมวดหมู่ เหรียญพระพุทธ คณาจารย์ ก่อนปี 2520
รายละเอียด เหรียญปั้มพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ หลังพระแก้วมรกฎ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปี 2480 ครั้งที่1 เนื้อทองแดง โดยมีพิธีปลุกเสกโดยมีพระคณาจารย์ ร่วมปลุกเสก 26 รูป ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1.สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศน์ 2.สมเด็จกรมพระวชิรญาณวงศ์(ชื่น) วัดบวรฯ 3.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเทพศิรินทราวาส 4.สมเด็จพระพุฒาจารย์(เข้ม) วัดพระเชตุพน 5.พระศาสนโสภณฯ(แจ่ม) วัดมกุฎฯ 6.พระพรหมมุนี(อ้วน) วัดบรมนิวาส 7.พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (นาค)วัดอรุณราชวราราม 8.พระพิมลธรรม(เฮง) วัดมหาธาตุ 9.พระธรรมเจดีย์(อยู่) วัดสระเกศ 10.พระธรรมปาโมกข์(ภา) วัดราชบพิธ 11.พระวินัยมุนี(แปลก) วัดราชบพิธ 12.พระปริยัติโกศล วัดราชสิทธาราม 13.พระพุทธวิริยากร วัดโสมนัสวิหาร 14.พระสังฆนิจคุณ วัดตรีทศเทพ 15.พระปัญญาพิศาลเถระ วัดปทุมวนาราม 16.พระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน)วัดใต้ กาญจนบุรี 17.พระธรรมทานาจารย์ วัดระฆัง 18.พระครูวิหารกิจจานุการ(ปาน) วัดบางนมโค อยุธยา 19.พระครูรัตนรังษี(พุ่ม) วัดบางโคล่ 20.พระวิสุทธิศีลาจารย์(พริ้ง) วัดบางปะกอก 21.พระอาจารย์สุดใจ วัดปากน้ำ 22.พระเทพสิทธินายก(เลียบ) วัดเลา 23.พระปลัดมา วัดราชบูรณะ 24.พระอาจารย์พา วัดระฆัง 25.พระอาจารย์เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 26.พระอาจารย์จุ้ย วัดลานบุญ ลาดกะบัง
ราคา ราคา : 14888

ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์
086-5092444
Email
[email protected]
Google Plus name

รายละเอียดการโอนเงิน

ชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา
ธนาคารกรุงเทพ 1420734145 จิรภัทร วัฒนาเพิ่มพูล สาทร

พระเครื่องแนะนำ