aood | คำติ

โดยข้อความ

jessada6678
รายการ #1351958#พระคง ลำพูน กรุเก่า พร้อมบัตรรับประกัน
ประเภทคำติ bad [30 พฤศจิกายน 2011, 18:45:02]
no good,i have a bit busy but give me negative.