aood | คำติ

โดยข้อความ

jessada6678
รายการ #1351958#พระคง ลำพูน กรุเก่า พร้อมบัตรรับประกัน
ประเภทคำติ bad [Nov. 30, 2011, 6:45 p.m.]
no good,i have a bit busy but give me negative.