หมวดห้องสนทนาภายในเว็บ

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน

  1. กรุณาอ่านกฎกติการในการประมูลให้เรียบร้อยก่อน การประมูล หรือการตั้งประมูลเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
  2. การตั้งประมูลผู้ประมูลควรใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการค้นหา